ELEONORA ŚWIERCZEK 1917-2003

Odznaczenia:

  • Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”
  • Medal im. Florence Nightingale 1989r.

Ukończona szkoła:

Szkoła Pielęgniarstwa w Krakowie 1949r.

Praca społeczna i zasługi:

Od 1942r. była sanitariuszką w oddziałach partyzanckich na Ziemi Tarnowskiej. W swoim domu rodzinnym zorganizowała punkt pomocy z dożywianiem dla partyzantów. Z polecenia władz konspiracyjnych wyjechała do Lwowa po narzędzia lekarskie i materiały opatrunkowe. Brała udział w bitwie pod Jammą w 1944r. Po wojnie podjęła pracę w Poradni Przeciwgruźliczej. Pracowała społecznie w Polskim Czerwonym Krzyżu, Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia.Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Pracą zawodową , poparta głęboką wiedzą fachową , zasługiwała zawsze na wyróżnienie .