JADWIGA OMYŁŁO 1923

Odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  • Krzyż Walecznych,

  • Złoty, Srebrny , Brązowy  Krzyż Zasługi

  • Medal Zasługi dla Obronności Kraju

  • ,, Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia,,

  • Medal im. Flerence Nightingale 1989r.

Ukończona szkoła:

Szkoła Pielęgniarstwa i Akuszerek w Nowogrodzie Wołyńskim 1941r.

Praca społeczna i zasługi:

Po otrzymaniu dyplomu wcielona do Armii Czerwonej pracował w Szpitalu Polowym. W 1943r. przeniesiona została do 2 Polowego Szpitala I Dywizji Piechoty im. Tadeusz Kościuszki i przeszła cały szlak bojowy od Lenino do Berlina. Po zakończeniu wojny podjęła pracę w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, w którym organizował blok operacyjny. Przez wiele lat pełniła funkcje pielęgniarki oddziałowej.Była wzorem dla koleżanek , lubiana, szanowana. Pod Jej kierunkiem szkoliło się wiele pokoleń pielęgniarskich. Brała czynny udział w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim i Organizacji Rodzin Wojskowych.

 

Jadwiga Omyłło pierwsza z lewej Jadwiga Omyłło druga z lewej wśród siedzących