HALINA EMILIA MICHALSKA  1927-2011

Odznaczenia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Warszawski Krzyż Powstańczy

 • Krzyż Armii Krajowej

 • Medal za Warszawę 1939-1945

 • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945

 • Odznaka Honorowa PCK IV stopnia

 • Odznaka Honorowa PCK III stopnia

 • Odznaka Honorowa II stopnia

 • Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”

 • Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Ostrołęckiego”

 • Medal im. Florence Nightingale 1991r.

Ukończona szkoła:

Tajne kursy w czasie wojny. Po wojnie kursy dokształcające. Kurs Sióstr Pogotowia Sanitarnego. Egzamin państwowy 1953r.

Praca społeczna i zasługi:

Członek Armii Krajowej. W czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką i łączniczką, początkowo na Woli, później w Puszczy Kampinoskiej (w Szpitalu Polowym we wsi Krogulec niedaleko Wierszy). Uczestniczyła w akcji przeciwpowodziowej i udzielała pomocy powodzianom. Brała udział przy ekshumacji zwłok pomordowanych w Palmirach. Z ramienia PCK działała w Misji Duńskiej, wysyłającej osierocone dzieci na leczenie do Danii . Od 1947r. Pracowała w Szpitalu Powiatowym w Makowie Mazowieckim.