IRENA FABIAŃSKA 1916-2002

Odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  • Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

  • Złoty Krzyż Zasługi

  • Srebrny Krzyż Zasługi

  • Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”

  • Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

  • Medal im. Florence Nightingale 1993r.

Ukończona szkoła:

Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie 1946r.

Praca społeczna i zasługi:

Od grudnia 1939r. pracowała jako przełożona bloku operacyjnego w „Domu Zdrowia” w Krakowie, gdzie ukrywała się część kadry profesorskiej UJ, która uniknęła obozu. W 1943r. związała się z Armią Krajową. Uratowana przed aresztowaniem przedostała się do partyzantów w Gorcach. Prowadziła tajne kursy z zakresu pierwszej pomocy. Pracowała jako łączniczka i pielęgniarka. Organizowała leki, materiał opatrunkowy i pomagała rannym partyzantom. Po wojnie organizowała szkolnictwo pielęgniarskie na Śląsku. Była m.in. kierownikiem szkolenia teoretycznego w Państwowej Szkole Pielęgniarek i Położnych w Siemianowicach Śląskich.. Organizuje kursy z zakresu pielęgniarstwa dziecięcego w Bytomiu. Uczestniczyła w  nieformalnej grupie pielęgniarskiej z całego kraju , której działalność zostaje nagrodzona Powstaniem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Brała czynny udział w staraniach o przyjęcie PTP do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ( ICN ) - 1961r.  Była wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego i przewodniczącą Oddziału w Katowicach. Działała w Związkach Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia.