BOHDANA MIROSŁAWA KIJEWSKA 1915 -2006

Odznaczenia:

  • Srebrny Krzyż Zasługi

  • Odznaka Przyjaciela Dziecka

  • Srebrna Odznaka „Za zasługi dla Warszawy”

  • Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego

  • Odznaka Honorowa PCK

  • Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939”

  • Warszawski Krzyż Powstańczy

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  • Medal im. Florence Nightingale 1993r.

Ukończona szkoła:

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa - 1939r.

Praca społeczna i zasługi:

Pracę zawodową rozpoczęła w 1939r. w Ośrodku Zdrowia Ubezpieczalni Społecznej w Radomiu. Od września  1939r. pracuje w Szpitalu Wojskowym.Poza ofiarną pracą zawodową przekazuje informacje do rodzin rannych żołnierzy. Po zlikwidowaniu szpitala , zajmuje się opieką nad osobami wysiedlonymi z Poznania i Pomorza . Prowadzi w Radomiu i w terenie konspiracyjne kursy z zakresu ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy rannym . Słuchaczki tych kursów były sanitariuszkami i łączniczkami.Organizuje szpital dla jeńców wojennych. Opiekuje się rodzinami wysiedlonych. Po wyzwoleniu od 1945r. pracowała w Szpitalu  Miejskim w Radomiu  jako pielęgniarka oddziałowa , jako instruktorka w Ośrodku PCK, instruktorka pielęgniarstwa , kształciła siostry pogotowia PCK, młodsze pielęgniarki. Od 1954r. pełniła funkcję dyrektorki Ośrodka szkolenia Pielęgniarek PCK., następnie jako kierowniczka w Żłobku przy Zakładach Metalowych w Radomiu. Od 1960 do przejścia na emeryturę pracowała jako pielęgniarka oddziałowa w Państwowym Domu Pomocy Społecznej. Zawsze służyła pomocą chorym , samotnym i niepełnosprawnym.   Działała w ZWZ i AK. Instruktorka pielęgniarstwa, kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel zawodu. Dyrektorka Ośrodka Szkoleniowego Pielęgniarek PCK w Radomiu. Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła Absolwentek WSP. Przewodnicząca Komisji Zdrowia.