JANINA PARŻNICKA 1909-1998

Ukończona szkoła:

Kursy PCK w Radomiu.

Praca społeczna i zasługi:

Od lat szkolnych działała w PCK. Pracę rozpoczęła w Wytwórni Tytoniowej w Radomiu, jako labolantka - pielęgniarka. We wrześniu 1939r. jako pielęgniarka służyła w Szpitalu Polowym nr 110 i 105 na terenie Polski i Rumunii. W obozie jenieckim polskich lotników oprócz pracy pielęgniarskiej zajmowała się m.in. wyrabianiem dowodów osobistych na panieńskie nazwiska matek lotników, przerabianiem mundurów na ubrania cywilne.
Po powrocie do Radomia włączyła się w prace konspiracyjną za co została aresztowana drogą losowania unikając rozstrzelania. Po wojnie wróciła do pracy w Składnicy Tytoniu. Była przewodniczącą Komisji Kobiecej przy Prezydium Okręgowej Rady Związków Zawodowych,
w Zarządzie Ligii Kobiet, w Zarządzie Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukrowniczego, członkiem Komisji Społecznej Wojewódzkiego Zarządu PCK, członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

Odznaczenia:

  • Brązowy Krzyż Zasługi
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945r.
  • Odznaka Honorowa PCK IV, II, I stopnia
  • Odznaka dla Sprawy i Pokoju
  • Odznaka Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukierniczego,
  • Medal im. Florence Nightingale 1993r.