EWA BEDNARCZYK 1924-2007

Ukończona szkoła:

Roczny Kurs Pielęgniarek w Wilnie 1939r.

Państwowy Egzamin Pielęgniarski - Białystok 1957r.

Praca społeczna i zasługi:

W czasie wojny była członkiem Armii Krajowej. Działała na terenie Toboryszek, w szpitalu Armii Krajowej w Onżadowie i Kolonii Kolejowej koło Wilna. W styczniu 1944r. po próbie przekroczenia linii frontu została aresztowana przez NKWD i zesłana na Syberię a później do Kazachstanu. Cały czas ratowała chorych i rannych. Po powrocie do Polski w 1955r podjęła pracę pielęgniarki oddziałowej w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim. Równocześnie współpracowała z PCK.

Odznaczenia:

  • Medal im. Florence Nightingale 1995r.