RACHELA HUTNER 1909- 2008

Odznaczenia:

 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Medal 30-lecia PRL
 • Odznaka Honorowa PCK I stopnia
 • Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”
 • Odznaka Honorowa Akademii Medycznej w Lublinie
 • Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
 • Złota Odznaka Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia
 • Honorowa Odznaka Akademii Medycznej w Lublinie
 • Honoris Causa Akademii Medycznej w Lublinie
 • Medal im. Florence Nightingale 1995r.

Urodziła się 2 lipca 1909 r. w Warszawie jako pierwsza z dwu córek Hanny z domu Wajdenfeld i Joela Chaima Hutner.

Ukończone szkoły:

Prywatne gimnazjum E. Perła- Łubieńskiej. Matura w 1927r. w Warszawie.

Słuchaczka Wolnej Wszechnicy Polskiej, 3 lata na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkoła Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych na Czystem, przy ul. Dworskiej 17 w Warszawie 1934-1937.

W 1938r. otrzymała stypendium i możliwość wyjazdu do Anglii.

W Londynie podjęła pracę i naukę w Willesden District Nursing Association, Quiens Institute of District Nursing  (1938/1939).

Szkoła Pielęgniarstwa w Southend - on See General Hospital (uzyskała pełne prawa do wykonywania zawodu  pielęgniarki)

Wydział Pedagogiki Uniwersytetu w Detroit 1947 w stania Michigan.

Kurs z zakresu Organizacji Ochrony Zdrowia, Zakład Higieny Akademii Medycznej w Warszawie (1959).

Praca społeczna i zasługi:

Pracę zawodową rozpoczęła jako pielęgniarka oddziału chirurgicznego w szpitalu przy ul. Dworskiej i jednocześnie instruktorka Szkoły Pielęgniarstwa. W 1938r. otrzymała stypendium, które umożliwiło jej poznanie systemu organizacji pielęgniarstwa domowego w Anglii. Wyjechała do Londynu. Tu rozpoczęła naukę w Willesden District Nursing Association. Quiens Institute of District Nursing.

Z chwilą wybuchu wojny w 1939r. zmieniono jej status stypendystki na status etatowego pracownika – pielęgniarki. Z braku możliwości nostryfikowania dyplomu, zdecydowała o podjęciu nauki w Szkole Pielęgniarstwa w Southend-on See General Hospital.

W 1940r. podczas bombardowania Londynu aktywnie włączyła się w niesienie pomocy rannym.

W 1944r. uzyskała pełne prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki. Podjęła pracę jako pielęgniarka domowo-środowiskowa, następnie jako pielęgniarka w oddziale radiologicznym i stanów ostrych w szpitalu w Essex oraz szpitalu św. Jakuba w Londynie.

Ponownie otrzymała stypendium i propozycję wyjazdu do USA. Do kraju nie wróciła. Jej najbliżsi zginęli z rąk okupanta. Przyjęła propozycję wyjazdu. Jako student specjalny podjęła naukę na Wydziale Pedagogiki w Pielęgniarstwie przy Wayne University w Detroit. Bardzo aktywnie uczestniczyła we wszystkich formach zajęć dających możliwość poznania nowoczesnego pielęgniarstwa.

Rachela Hutner powróciła do kraju w 1948r. Podjęła pracę w Referacie Pielęgniarstwa Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Doprowadziła do powstania Ośrodka Kształcenia Instruktorek Pielęgniarstwa i objęła stanowisko dyrektorki. W 1956r. Ośrodek został przekształcony w Studium Nauczycielskie Średnich Szkół Medycznych, którym nadal kierowała. Dzięki jaj zaangażowaniu w 1960r. powstał Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych. Jego zadaniem było przygotowanie kadr pracowników do nowych metod kształcenia pielęgniarek. W 1962r. Ośrodek przekształcono w  Centralny Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych z czternastoma terenowymi filiami. Była aktywnym członkiem zespołu tworzącego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Przez trzy kadencje pełniła funkcję skarbnika honorowego Zarządu Głównego PTP, była przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego.

W 1960r. otrzymała trzymiesięczne stypendium Fundacji  Rockefellera. Celem było poznanie europejskich programów kształcenia pielęgniarek oraz działalności zawodowej  stowarzyszeń pielęgniarskich w Danii, Szwecji i Finlandii.  W 1964r. uczestniczyła  w kursie z zakresu administracji pielęgniarstwa, zorganizowanym przez  Światową Organizację Zdrowia ( WHO ) i duńską służbę zdrowia na terenie Danii. Ukończyła kilkumiesięczny kurs z zakresu opieki pielęgniarskiej nad chorym w środowisku domowym, zorganizowany przez Polski i Szwajcarski Czerwony Krzyż.

W 1965r. ZG  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego rekomendował Rachelę  Hutner na członka Komisji Przyjęć do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ( ICN ). Na Kongresie w Monachium została przyjęta w skład Komisji. W ICN działała dwie kadencje. Pełniła również funkcję eksperta w Światowej Organizacji Zdrowia do 1968r. Przyczyniła się do uruchomienia wyższych studiów pielęgniarskich i utworzenia Wydziału Pielęgniarstwa na Akademii Medycznej w Lublinie. Była  współtwórczynią programu kształcenia w zakresie organizacji i zarządzania dla pielęgniarek, wykładała ten przedmiot przez wiele lat .

Uczestniczyła w tworzeniu ankiety o znaczeniu międzynarodowym, której celem było określenie przewidywanych problemów zdrowotnych na lata 1980-1990, sponsorowanej przez Instytut Czerwonego Krzyża im.. Henryka Dunanta w Genewie i w Santos( Brazylia).

Pod  jej redakcją zostały wydane przez PZWL dwa podręczniki: Podręcznik dla pielęgniarek (1958) i Pielęgniarstwo specjalistyczne (1962) .

W 1970r. przeszła na emeryturę. Nie pozostała obojętna na sprawy pielęgniarstwa. Nadal działała społecznie, dzieląc się swą wiedzą i bogatym doświadczeniem.

Rachela Hutner otrzymała za swą pracę bardzo wiele znaczących odznaczeń i dowodów szacunku i uznania. Wydarzeniem niezwykłej rangi stało się nadanie honorowego stopnia naukowego przez wyższe uczelnie osobom szczególnie  zasłużonym dla nauki.

27 kwietnia 1995r Rachela Hutner otrzymała  tytuł doktora honoris causa, nadany przez Akademię Medyczną w Lublinie. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w skali europejskiej.

W tym samym roku  została odznaczona najcenniejszym dla pielęgniarstwa Medalem Florence Nightingale.

Rachela Hutner zmarła 23 lipca 2008r. w wieku 99 lat.

Została pochowana na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie.

 

 Rahela Hutner z Teresą Chętnik i Marią Rychtelską -Ośrodka Kształcenia Instruktorek Pielęgniarstwa

Rachela Hutner i Irena Kosobudzka - Starzec na konferencji w Warszawie 8.IV.1989

Pismo rektora Akademii Medycznej w Lublinie  29 III 1995.
Wręczenie dyplomu Honoris Causa Akademii Medycznej w Lublinie, 27 IV 1995 r.

 

Wręczenie dyplomu Honoris Causa Akademii Medycznej w Lublinie, 27 IV 1995 r.

Uroczystość wręczenia Medalu im. Florence Nightingale, V 1995 r.

Grób Racheli Hutner na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie

 

Pożegnalna mowa minister Ewy Kopacz.

zdjęcia ze zbiorów CAPP