JANINA MIZERSKA 1909-1999

Ukończona szkoła:

Wyższa Szkoła Pielęgniarek i Higienistek PCK w Poznaniu (1928-1931).

Praca społeczna i zasługi:

Prace zawodowa rozpoczęła w Szpitalu Ortopedycznym  Swarzędzu, następnie Kraków, Toruń. Od 1935r. pracuje jako starsza pielęgniarka w poradni p/grużliczej w Poznaniu, jednocześnie będąc instruktorką w Szkole Pielęgniarstwa PCK.  We wrześniu 1939 r. dociera do Warszawy gdzie pracuje w szpitalach polowych PCK. Po kapitulacji Warszawy wraca do Poznania , pracuje w Sitten Polizei - Policji Obyczajowej , pomaga kobietom z łapanek zmuszanych do zamieszkania w domu publicznym dla wojska niemieckiego. W 1943r. ucieka do Warszawy - jest łączniczką Szefostwa Sanitarnego, przygotowuje kadry pielęgniarek , pomoc sanitarną i opiekuńczą. w 1944r. na rozkaz niemiecki przygotowuje transport do obozu niemieckiego stalag XI A w Altengrabow, zostaje tam przełożoną 11 pielęgniarek- opiekują się 600 rannymi. W grudniu 1944r. trafia do obozu kobiecego Stalag VI C w Oberlangen. Po oswobodzeniu obozu dostaje skierowanie do Szpitala wojskowego w Anglii, następnie pracuje w szpitalach polskich na terenie Niemiec. W 1946 roku rozpoczyna pracę w Szczecinie jako instruktorka pielęgniarek , współpracuje z PCK, organizuje kursy pomocy , szkołę Pielęgniarską i Szpital PCK. w 1950r.obejmuje stanowisko pielęgniarki wojewódzkiej ds. Matki i Dziecka, w 1956r. zostaje pielęgniarką wojewódzką w Gdańsku.

Odznaczenia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Medal za Warszawę 1939-1945

 • Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939r.”

 • Krzyż Partyzancki

 • Warszawski Krzyż Powstańczy

 • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945r.

 • Odznaka Grunwaldzka

 • Medal 40-lecia Polski Ludowej

 • Odznaka Honorowa „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”

 • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”

 • Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 • Odznaka Honorowa PCK III, II, i I  stopnia

 • Odznaka Honorowa PCK II stopnia

 • Odznaka Honorowa PCK I stopnia

 • Medal im. Florence Nightingale 1997r.