WANDA MOENKE 1908-2002

Odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  • Srebrny Krzyż Zasługi

  • Warszawski Krzyż Powstańczy

  • Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939r.”

  • Srebrna Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Warszawy”

  • Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”

  • Medal im. Florence Nightingale 1999r.

Ukończona szkoła:

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa 1935r.

Praca społeczna i zasługi:

Od 1935r. pracowała w szpitalu dziecięcym im. Karola i Marii w dzielnicy Wola w Warszawie. Podczas wojny trwała na swoim posterunku  opiekując się chorymi i rannymi dziećmi i żołnierzami. W czasie Powstania Warszawskiego szpital pełnił funkcję szpitala polowego. Z podpalonego przez Niemców ratowała dzieci i pozostałych chorych. Z guzów wydobywała ocalały sprzęt. Działając w Armii Krajowej gromadziła leki, opatrunki, żywność i prowadziła tajne kursy sanitarne. Po przeniesieniu się do Szpitala Wolskiego  została mianowana przełożoną pielęgniarek Po upadku powstania opiekowała się dziećmi, powstańcami i okoliczna ludnością w zaadoptowanym na szpital budynku w Włodzimierzowie k/Piotrkowa, po zlikwidowaniu którego przeniesiono dzieci i personel do Warszawy , gdzie  siostra Wanda zorganizowała dom Matki i Dziecka Po wojnie pracowała w Warszawie w Klinice Chorób Dziecięcych przy ul. Litewskiej (jako Oddziałowa) i szkołach pielęgniarskich (jako instruktorka).