TEOFILA MARIA PASTWA 1919-1998

Odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  • Krzyż Powstańczy

  • Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

  • Złoty Krzyż Zasługi

  • Warszawski Krzyż Powstańczy

  • Krzyż Armii Krajowej

  • Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”

  • Honorową Odznakę Miasta Łodzi

  • Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

  • Medal im. Florence Nightingale 1999r.

Ukończona szkoła:

Kurs Sióstr Pogotowia PCK w Warszawie (1938)

Szkoła Pielęgniarska przy Akademii Medycznej w Łodzi  (1961-1963).

Praca społeczna i zasługi:

Na początku wojny przebywała na froncie Lublin – Zamość, następnie w Miejskim Szpitalu w Grodnie. Jako członek AK w Warszawie szkoliła przyszłe sanitariuszki. W czasie Powstania Warszawskiego pracowała w zorganizowanym przez siebie punkcie sanitarnym w Boernowie, szkoliła grupy dziewcząt na sanitariuszki, a po upadku powstania we wsi Kiścienna zorganizowała punkt sanitarny . Po wojnie pracowała w Łodzi najpierw w Klinice Ginekologiczno-Położniczej, następnie od 1954r. jako instruktorka i inspektor ds. pielęgniarstwa w lecznictwie otwartym w Wydziale Zdrowia. Prowadziła Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych . Tworzyła w Łodzi pielęgniarstwo środowiskowe, zorganizowała szkołę Asystentek Pielęgniarskich. Była działaczką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.