JOANNA HALINA SICZEK 1915-2003

Odznaczenia:

  • Warszawski Krzyż Powstańczy

  • Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

  • Medal im. Florence Nightingale 1999r.

Ukończona szkoła:

  • 6 miesięczny kurs PCK - 1936
  • Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie.

Praca społeczna i zasługi:

Pracę podjęła wraz z wybuchem wojny w Suchedniowie w kolumnie sanitarnej PCK wykonując szczepienia przeciw durowi brzusznemu i plamistemu. Jako higienistka w Radzie Głównej Opiekuńczej w Warszawie zajmowała się dziećmi i młodzieżą rodzin wojskowych, będących w trudnych warunkach. Działała w Wojskowej Służbie Kobiet Armii Krajowej, prowadząc tajne szkolenia z zakresu służby sanitarnej. W 1944 objęła stanowisko oddziałowej w zakonspirowanej Szkole Pielęgniarek i Położnych przy ul. Karowej. W czasie Powstania Warszawskiego organizowała salę operacyjną w szpitalu powstańczym, pod ostrzałem nosiła wodę do szpitala z odległej studni. Po upadku powstania organizowała ewakuację szpitala do Stalagu IV B w Zeithain i tam tworzyła szpital oceniany przez PCK jako wzorowa placówka. W 1945 w Toruniu zorganizowała szpital dla powracających jeńców. Pracowała w szkołach medycznych, była autorką podręczników dla pielęgniarek.

Joanna Halina Siczek - Zobacz dokumenty archiwalne