JANINA SIENKIEWICZ-SOJKA 1916-2011

Odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  • Warszawski Krzyż Powstańczy

  • Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939r.”

  • Odznaka Grunwaldzka, Medal za Warszawę 1939-1945

  • Krzyż Armii Krajowej

  • Odznaka „Weterana Walk o Niepodległość”

  • Odznaka Honorowa PCK I stopnia

  • Odznaka Honorowa „Zasłużony Obywatel Ziemi Międzyrzeckiej”

  • Medal Rodła

  • Medal im. Florence Nightingale 1999r.

Ukończona szkoła:

Kurs Sióstr Pogotowia Sanitarnego PCK.

Praca społeczna i zasługi:

Na początku wojny zgłosiła się do Szpitala Maltańskiego. Po przejęciu szpitala przez Niemców pozostała ze statusem internowanej aby pomagać polskim jeńcom. Działała w Armii Krajowej. Prowadziła tajne szkolenia dla sanitariuszek, gromadziła leki i materiał opatrunkowy. Podczas Powstania Warszawskiego pracowała na stanowisku pielęgniarki oddziałowej w filii Szpitala Maltańskiego przy ul. Senatorskiej. Po zakończeniu wojny zajęła się opieką nad chorymi w opuszczonym szpitalu w Międzyrzeczu. Do końca swojej zawodowej aktywności pełniła odpowiedzialne funkcje.