APOLONIA DOLIŃSKA 1919

Odznaczenia:

 • Złoty Krzyż Zasługi

 • Warszawski Krzyż Powstańczy

 • Krzyż Armii Krajowej

 • Krzyż Oświęcimski

 • Odznaka Grunwaldzka

 • Krzyż Partyzancki

 • Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 • Odznaka „Weterana Walk o Niepodległość”

 • Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”

 • Odznakę Akcji Burza

 • Medal im. Florence Nightingale 2001r.

Ukończona szkoła:

3 miesięczny kurs sanitarny PCK (1938), Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa (1942-1944).

Praca społeczna i zasługi:

Pierwszą pracę podjęła w domu Małego Dziecka im ks. Boduena w Warszawie. Po wybuchu wojny, jako harcerka pomagała w Pogotowiu Chorągwi Warszawskiej ZHP i szpitalu polowym przy ul. Kopernika. Jako członek Szarych Szeregów, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej pełniła funkcję pielęgniarki, łączniczki i instruktorki do pracy w patrolach sanitarnych. Aresztowana na początku Powstania Warszawskiego wywieziona została do obozu w Auschwitz, gdzie pracowała w obozowym szpitalu, ratując wiele osób przed komorą gazową. Po wojnie pracowała jako kierownik Referatu Opieki nad Matką i Dzieckiem w Miejskim Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej, kierownik szczepień BCG w Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej, instruktorka z zakresu szczepień w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Aktywnie uczestniczyła w pracach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.