JADWIGA WĄSOWICZ zd. ŁĘCZYCKA 1918-2004

Ukończona szkoła:

1-roczny kurs dla Sióstr Pogotowia Sanitarnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie

Dyplom pielęgniarki nadany przez Urząd Wojewódzki w Lublinie 1945r.

Praca społeczna i zasługi:

Prace pielęgniarki rozpoczęła w szpitalu w Lubartowie (1939-1945), wykazując się wyjątkową odwagą i ofiarnością opiekując się chorymi podczas działań wojennych, szczególnie gdy Niemcy wyrzucili chorych i personel z budynku szpitala. Opiekując się chorymi podczas epidemii duru plamistego, sama się nim zaraziła. Dostarczała leki i opatrunki partyzantom, prowadziła tajne kursy sanitarne z zakresu pierwszej pomocy. Prowadziła działalność społeczną w środowiskach służby zdrowia. Była przewodniczącą Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lubartowie, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz członkiem ZG PTP.

Odznaczenia:

  • Złoty Krzyż Zasługi

  • Krzyż Armii Krajowej

  • Odznaka Honorowa PCK I stopnia

  • Odznaka ,, Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia,,

  • Medal im. Florence Nightingale 2001r.

1 czerwca 1979r.,  mając za sobą 40 lat pracy,przeszła na emeryturę.  Nadal bardzo aktywnie pracowała społecznie. Zmarła 4 stycznia 2004r. w Lubartowie, spoczywa na miejscowym cmentarzu.