MARIA SZLEMINGIER 1914

Odznaczenia:

  • Srebrny Krzyż Zasługi

  • Odznaka „Za wzorową Prace w Służbie Zdrowia”

  • Złota Odznaka Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia

  • Srebrna Odznaka Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia

  • Medal Pamiątkowy 50-lecia Medycznego Studium Zawodowego

  • Odznaka Honorowa PCK I stopnia

  • Medal im. Florence Nightingale 2003r.

Ukończona szkoła:

Szkoła Pielęgniarstwa PCK w Warszawie 1932r

Państwowa Szkoła Położnych w Wilnie 1934r.

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Praca społeczna i zasługi:

Prace rozpoczęła jako pielęgniarka-położna w przychodni w województwie wileńskim. Wraz z wybuchem wojny włączona została do służby wojskowej sióstr PCK. Pracowała we Lwowie, skąd z Wojskiem Polskim przeszła na Węgry. Po internowaniu w obozie w Austrii zainicjowała i zorganizowała opiekę medyczną dla żołnierzy i cywili. Po powrocie do kraju pracowała w Krakowie i Wrocławiu. Była również nauczycielem zawodu w Państwowej Szkole Medycznej Położnych. Współpracowała z PCK, aktywnie działała w PTP.