Zofia Katarzyna Węgrzecka–Andrzejkowicz 1915-2011

Odznaczenia:

  • Złoty Krzyż Zasługi

  • Warszawski Krzyż Powstańczy

  • Odznaka Honorowa PCK II stopnia

  • Odznaka Honorowa PCK I stopnia

  • Złota Odznak „Za Zasługi dla Województwa Warszawskiego”

  • Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”

  • Medal im. Florence Nightingale 2003r.

Ukończona szkoła:

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa (1942).

Praca społeczna i zasługi:

Podczas II wojny światowej pracowała w prywatnej lecznicy i ambulatorium oraz warszawskich szpitalach. W czasie Powstania Warszawskiego była ochotniczką w szpitalu polowym PCK na stanowisku pielęgniarki operacyjnej i opatrunkowej. Brała udział w ewakuacji rannych żołnierzy.
Po wojnie rozpoczęła pracę w Stacji Diagnostycznej Chorób Zawodowych Pylicy w Zabrzu. Pracowała w Poradni Dziecięcej w Milanówku, jako instruktorka powiatowa w Pruszkowie i instruktorka pielęgniarek w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Działała w związkach zawodowych. Pełniła funkcję pielęgniarki oddziałowej (Szpital przy ul. Czerniakowskiej), przełożonej pielęgniarek (Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna) oraz naczelnej (Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Województwa Warszawskiego).