Halina Bulińska 1919-2006

Odznaczenia:

 • Medal za Warszawę
 • Medal Zwycięstwa i Wolności
 • Medal ,, Za Udział w Wojnie Obronnej,,
 • Krzyż Walecznych
 • Warszawski Krzyż Powstańczy
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Srebrną i Złotą Odznakę Honorową ,, Za Zasługi dla Warszawy,,
 • Odznaka,, Zasłużona dla Służby Zdrowia,,
 • Odznaka ,, Wzorowy Pracownik Służby Zdrowia,,
 • Honorowa Odznaka Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
 • Medal im. Florence Nightingale 2005r.

Ukończone szkoły:

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa 1939r.

Praca społeczna i zasługi:

Pierwszego dnia wojny dostała przydział do punktu sanitarnego w gimnazjum Reja, następnie przenosiła rannych do Kościoła Wszystkich Świętych , a potem do Szpitala Ujazdowskiego, gdzie pracowała samodzielnie na oddziale chirurgicznym. W szpitalu na ul. Chocimskiej pielęgnowała chorych na tyfus plamisty, brzuszny , grużlicę. W 1941r. przeszła do pracy w szpitalu św. Łazarza w Lesznie. Tu była świadkiem postrzelenia trzech Niemców , którym udzieliła pomocy, za co potem chciano Ją rozstrzelać. Lekarz niemiecki sprawdziwszy fachowość udzielonej pomocy, uchronił Ją od śmierci. Powstanie Warszawskie przepracowała na sali operacyjnej, potem znalazła się w obozie w Ursusie , gdzie ratowała polskich oficerów wyprowadzając ich na wolność. Po wojnie zorganizowała dwa ambulatoria przyzakładowe, pracowała wiele lat w Śródmiejskiej Służbie Zdrowia pełniąc funkcję przełożonej pielęgniarek. Następnie była przełożoną w Międzyszkolnej Przychodni dla Młodzieży i w Spółdzielczości Inwalidzkiej.

W 1991r., po przepracowaniu 50 lat w Służbie Zdrowia, przeszła na emeryturę. W osiemdziesiątym szóstym roku życia została odznaczona najwyższym międzynarodowym Medalem im. Florence Nightingale. Bardzo zły stan zdrowia nie pozwolił jej na uczestniczenie  w uroczystości wręczania medali 12 maja 2005 r. w Pałacu na wodzie w Królewskich Łazienkach. Uroczysta dekoracja nastąpiła w jej domu 8 sierpnia 2005r. dokonał jej Prezes Mazowieckiego Okręgu PCK mgr Jerzy Czubak. Zmarła w 2006r.