HALINA JEDLIŃSKA 1919-2005

Odznaczenia:

  • Odznaka ,,Za Wzorową pracę w Służbie Zdrowia,,

  • Medal ,, Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.,,

  • Warszawski Krzyż Powstańczy

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

  • Złoty Krzyż Zasługi

  • Odznaka Honorowa PCK II-go stopnia

  • Medal F. Nightingale 2005 r.

Ukończone szkoły:

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa 1942r.

Praca społeczna i zasługi:

Po uzyskaniu dyplomu pielęgniarskiego w 1942 r. pracowała w Szpitalu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie, następnie w przychodni przy ul. Działdowskiej. Podczas Powstania Warszawskiego opiekowała się rannymi w Szpitalu Polowym AK przy ul. Konopczyńskiego.  Dostała się do obozu w Pruszkowie, gdzie pracowała do końca Powstania. W latach 1944-1945 prowadziła w Skierniewicach punkt sanitarny na dworcu kolejowym oraz ambulatorium przeznaczone dla wysiedlonych mieszkańców Warszawy. Pełniła funkcję starszego radcy w Departamencie Profilaktyki i Lecznictwa, organizowała pielęgniarstwo środowiskowe, autorka przepisów i uregulowań prawnych związanych z pielęgniarstwem .Członek Rady Zakładowej Związków Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia, Rady Kultury Fizycznej i Turystyki, Zarządu Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, w Kole Absolwentek WSP pełniła funkcję sekretarza. Współautorka monografii poświęconej WSP pt. Pochylone nad człowiekiem.