ALEKSANDRA AGNIESZKA BANASIAK 1935

Odznaczenia:

 • Brązowy Krzyż zasługi

 • Odznakę Honorową Miasta Poznania

 • Odznakę Honorową ,, Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego,,

 • Odznakę ,, Zasłużony Pracownik Morza,,

 • Medal ,,Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia,,

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Medal,, Nagy Imre Emplekplakttet ,,

 • Medal Pamiątkowy ,, Ad Perpetuam Rei Memoriam,,

 • Medal ,, Semper Fidelis,,

 • Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

 • Krzyż Korpusu Wojska Polskiego

 • Medal ,, Zasłużony dla Województwa  Wielkopolskiego,,

 • Odznaki PCK : Odznaka Honorowa IV.III, II, I stopnia

 • Medal Florence Nightingale 2005 r.

Ukończona szkoła:

Kurs pielęgniarski – zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną - 1955

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Wydział Rehabilitacji - 1979

Praca społeczna i zasługi:

W 1952r. podjęła  pracę w Szpitalu Miejskim nr..2 w Poznaniu. W związku z wybuchem epidemi Heinego - Medina zgłosiła się jako ochotniczka do pracy na oddziale zakażnym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.  Była uczestniczką poznańskiego zrywu wolnościowego, podczas którego w białym fartuchu i czepku ratowała rannych robotników na ulicach i przenosiła do Szpitala Miejskiego nr.2. Wskutek owych działań była szykanowana i wywierano na niej presję do złożenia zeznań przeciwko manifestantom, których do końca broniła z wielkim przekonaniem. Mimo długoletnich represji wypełniała obowiązki pielęgniarki w Szpitalu im Franciszka Raszei, gdzie następnie wybrano Ją przełożoną pielęgniarek. . Brała czynny udział w tworzącej się „Solidarności”.  Pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Poznańskiego Czerwca’56. Była matką chrzestną statku m/s „Poznań”.