ALINA RUMUN 1924- 2007

Odznaczenia:
  • Medal ,, Honoris Gratia,,
  • Medal im. Ks. Ferdynanda Machaya
  • Odznaczenie resortowe ,, Za Zasługi w Ochronie Zdrowia,,
  • Medal im. Florence Nightingale w 2007 r.

 

Ukończona szkoła:

Żeńskie Gimnazjum w Katowicach 1939 r

Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarko – Położnicza 1945- 1948 r.

Praca społeczna i zasługi:

Podjęcie współpracy w roku 1958 z Hanną Chrzanowską, obecnie kandydatką na ołtarze, inicjatorką Pielęgniarstwa Parafialnego w Archidiecezji Krakowskiej. Od 1973 roku, kontynuatorką tego dzieła, które prowadziła do roku 1995 r z ogromnym zaangażowaniem. W pielęgniarstwie domowym chodziło o wyszukiwanie ludzi przewlekle i nieuleczalnie chorych, nie opuszczających swoich domów, często także biednych i osamotnionych i objęcie ich pomocą i opieką pielęgniarską. Organizowała dowożenie chorych w oparciu o ludzi dobrej woli, właścicieli prywatnych samochodów, co w „tamtych czasach” było nie lada wyczynem. Potrafiła znaleźć księdza gotowego do głoszenia nauk i towarzyszenia chorym. Umiała zebrać komplet pracowników złożonych z zakonnic, kleryków i młodzieży oraz pań prowadzących kuchnię. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.