Janina Dutkiewicz (1892 – 1982)

 

From the beginning of the World War I, she had been working sacrificially for almost 60 years as a nursing aid, operating room nurse, and on managerial positions in military or civil hospitals. She devoted her whole life to nursing work.

 
Zdjęcia Janiny Dutkiewicz z lat I Wojny Światowej

 Świadectwa ukończenia kursów handlowych, Warszawa, 1913r.
Świadectwa ukończenia kursów handlowych, Warszawa, 1913r.
Świadectwo odznaczenia medalem
Mianowanie na starszą siostrę oddziału żywieniowego punktu Warszawskiego, 28.04.1916r.

 

 


Na Dworcu Petersburskim, 1916r.
Sala operacyjna, 1916r. Mianowanie na starszą siostrę Zaświadczenie o pracy w Klinice Chirurgicznej


Zaświadczenie o pracy
Odpis zaświadczenia o pracy (jęz. rosyjski)
Zaświadczenie o pracy w Łumieńcu
Podziękowanie PCK

 

Świadectwo nadania medalu pamiątkowego Legitymacja z kursu języka angielskiego Świadectwo PCK Ocena kwalifikacyjna

 Brązowy Krzyż Zasługi, Dyplom
Brązowy Krzyż Zasługi Medal 10-lecia Polski Ludowej, 17.01.1955r. Z ostatnich lat pracy w Lecznicy Rządowej