Udział w projekcie  dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2014 r. - realizacja projektu  dofinansowanego przez MKiDN ( wspólnie z Fundacją Ośrodka Karta ).

Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego im. Barbary Purtak wspólnie z Fundacją Ośrodka Karta uczestniczyło w 2014 roku w realizacji projektu „Opracowanie, ochrona, digitalizacja, upowszechnienie archiwaliów Ośrodka KARTA oraz innych archiwów społecznych” w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udział w programie umożliwił przygotowanie katalogu i inwentarza kolekcji archiwalnej: Historia pierwszych szkół pielęgniarstwa. Do opracowania wytypowano Warszawską Szkołę Pielęgniarstwa, Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy, Szkołę PielęgniarstwaNr 2 przy ul. Wilczej 9 w Warszawie.

CAPP opracowało i do udostępni we własnej siedzibie kolekcję archiwalną wraz z katalogiem i inwentarzem w ilości 2000 stron dokumentów.

Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej katalogi i inwentarz kolekcji ułatwią Państwu znalezienie i zapoznanie się z ciekawymi dokumentami.

Inwentarz -Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9

Inwentarz - Medyczne  Studium Zawodowe nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy. Patronki szkoły

Inwentarz - Helen Bridge

Katalog kolekcji -  Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9

Katalog kolekcji - Medyczne  Studium Zawodowe nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy. Patronki szkoły

Katalog kolekcji - Helen  Bridge

2018 - Noc Muzeów ( ekspozycje w siedzibie ZG PTP ul Reymonta 8. O-ES-HA ).
2019 - Otwarcie Muzeum Historii Pielęgniarstwa w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych ul Żelazna 59 VIIp.).
2019 - Noc Muzeów ( ekspozycje na ul.Reymonta 8 oraz w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul Żelazna 59 VIIp.).