JÓZEFINA DUDAJEK 1894

Ukończona szkoła:

Kursy sanitarne we Lwowie

Praca społeczna i zasługi:

Przełozona pielęgniarek w Sanatorium PCK we Lwowie ( od 1914), wieloletnia przełożona pielęgniarek Sanatorium we Lwowie i Leopolu. Podczas obrony Lwowa (1918) przejęła z własnej inicjatywy odpowiedzialność za odcięte od Dyrekcji Sanatorium, nie dopuszczając do dezorganizacji pracy placówki i grabieży przez wojska austriackie i ukraińskie.

Odznaczenia:

  • Medal im. Florence Nightingale 1927r.