Główna Komisja Historyczna i Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego

Komisja Historyczna i Archiwum powstały w 1961 roku z inicjatywy Jadwigi Kaniewskiej-Iżyckiej na II Zjeździe PTP. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 17 listopada 1961 roku. W skład Komisji powoływano pielęgniarki z dużym doświadczeniem zawodowym, pielęgniarki zasłużone dla zawodu, dyrektorki i nauczycielki szkół pielęgniarstwa, przedstawicieli pielęgniarskiej kadry kierowniczej.

Przewodniczące Komisji w latach 1961 - 2011:

Jadwiga
Kaniewska-Iżycka
1961-1985

Barbara Jezierska
1986-1990

Halina
Stecka-Fejfer
1990-2005

Krystyna
Wolska-Lipiec
2005-

 

Skład osobowy Komisji w latach 1961- 2005 (lista niepełna)

 • Jadwiga Kaniewska-Iżycka
 • Hanna Chrzanowska
 • Luba Blum-Bielicka
 • Eugenia Pytkowa
 • Maria Stencel
 • Stanisława Sroczyńska
 • Janina Staniewska
 • Apolonia Antczak
 • Jadwiga Romanowska
 • Wanda Lankajtes
 • Irena Iżycka
 • Joanna Siczek
 • Wanda Luboińska
 • Barbara Jezierska
 • Halina Stecka-Fejfer
 • Mieczysława Pogodzińska
 • Barbara Dobrowolska
 • Barbara Purtak
 • Stanisława Usnarska
 • Maria Żmijewska-Laskowska
 • Hanna Kamińska
 • Iwona Czapska
 • Krystyna Wolska-Lipiec
 • Barbara Janus

Skład osobowy Komisji w latach 2005-2012:

 • Krystyna Wolska-Lipiec - Przewodnicząca
 • Barbara Dobrowolska - Wice-Przewodnicząca
 • Maria Żmijewska-Laskowska - Sekretarz do 2016 r.
 • Jadwiga Gnich - Archiwistka
 • Iwona Czapska
 • Jacyna Dorota
 • Iwona Kowalkowska
 • Marek Rafalski - do 2009 r.
 • Hanna Kamińska
 • Kamila Łukaszewicz
 • Stanisława Usnarska
 • Barbara Purtak
 • Barbara Janus

Aktualny skład Głównej Komisji Historycznej 2020 r.:

 • Przewodnicząca  - mgr. Krystyna Wolska-Lipiec
 • Wiceprzewodnicząca - dr Małgorzata Marcysiak od 2012 r
 • Archiwistka - mgr Jadwiga Gnich
 • Sekretarz - mgr Grażyna Wysiadecka od 2014 r.
 • II sekretarz - mgr Grażyna Gierczak od 2016 r.
 • Skarbnik - mgr Izabela Kaczyńska od 2017 r.
 • Konsultant - Helena Matoga od 2012 r.
 • mgr Iwona Czapska
 • mgr Hanna Kamińska
 • mgr Maria Kocent  od 2014 r.
 • mgr Dorota Jacyna
 • mgr Monika Mrowicka od 2015 r.
 • mgr Mazurkiewicz Barbara  od 2019 r.
 • mgr Anna Bujnowska  od 2019 r.
 • dr Barbara Dobrowolska

Członkinie wspierające działalność Komisji:

 • dr hab.Beata Dobrowolska od 2012 r.
 • mgr Iwona Kowalkowska od 2005 r.
 • mgr Wanda Marszał od 2019 r.
 • mgr Ewa Szkiela od 2012 r.
 • mgr  Ewa Smoleń od 2015 r.

 

 

Honorowe członkinie

 • Prof. dr hab. Bożena Urbanek PAN
 • Aniela Jabłkowska-Sochańska – archiwistka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, współautorka książki Pochylone nad człowiekiem