Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Po wojnie władze państwowe nie pozwoliły na reaktywowanie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych. Za wystarczającą reprezentację środowiska uznano Sekcję Pielęgniarek i Położnych w nowopowstałym Związku Pracowników Służby Zdrowia. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN), mimo braku oficjalnego narodowego towarzystwa pielęgniarek polskich nie pozbawiła Polski członkowstwa w Radzie. S. Wanda Żurawska była zaproszona do przewodniczenia Wydziałowi Etyki w ICN.

W 1947 roku w Kongresie ICN w Atlantic City uczestniczyły  byłe członkinie PSPZ : Jadwiga Suffczyńska (ostatnia przewodnicząca), Jadwiga Kaniewska-Iżycka (w zastępstwie Wandy Lankajtes, której władze odmówiły wydania paszportu),S. Wanda Żurawska ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia oraz Lunia Wachowska Kaplińska i Nona Łyżwańska.

1956 – zmiany polityczne w Polsce sprzyjają podjęciu prób utworzenia Stowarzyszenia. Z pomocą Ministra Zdrowia powstał Komitet Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Inicjatorkami były: Zofia Konderska, Jadwiga Kaniewska-Iżycka, Anna Biernacka – Setnikowa, Rachela Hutner, Halina Stefańska, Zofia Żołędziowska, Helena Rabowska – Witkiewiczowi i inne pielęgniarki.

Protokół z posiedzenia Komitetu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
14.01.1956r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) zostało powołane podczas Krajowego Zjazdu założycielskiego, który odbył się w Warszawie w dniach 8-9 stycznia 1957. Halina Stefańska została pierwszą przewodniczącą Zarządu Głównego.

Istniejące warunki polityczne determinowały zakres i metody działania PTP. Związki Zawodowe przejęły zadania związane z problemami materialnymi i socjalnymi pielęgniarek i położnych, pozostawiając Towarzystwu rolę opiniotwórczą i doradczą.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie kontynuuje idee Polskiego Stowarzyszenia Zawodowego. Celem wspólnym obydwu organizacji jest stałe podnoszenie rangi zawodu.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie podjęło działania:

  • ujednolicenie dróg dojścia do zawodu (18 możliwości)
  • zakończenie akcji egzaminów państwowych
  • reaktywowanie przynależności do ICN
  • nowelizacja ustawy o zawodzie pielęgniarki
  • utworzenie samodzielnej jednostki w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialnej za prowadzenie polityki pielęgniarskiej
  • rozpoczęcie kształcenia akademickiego pielęgniarek
  • dbałość o etykę zawodową

Opracowanie: Krystyna Wolska-Lipiec

 

Lista członków Głównego Komitetu Organizacyjnego PTP, czerwiec 1956r.


Protokół z zebrania Komitetu Organizacyjnego PTP, 6.09.1956r.


Wnioski na Zjazd krajowy uchwalone na Zjeździe Wojewódzkim PTP w Białymstoku,
30.10.1956r.

 

Wnioski na Zjazd krajowy uchwalone na Zjeździe Wojewódzkim PTP w Szczecinie,
7.11.1956r.

 

 

 

"Pielęgniarka polska", pierwszy Krajowy Zjazd PTP 8-9.01.1957r.

 

 

 

 


Poświęcenie lokalu PTP w Warszawie, ul. Koszykowa 8 (poczet sztandarowy z Liceum medycznego przy ul. Ciołka. Od lewej: trzecia Helena Rabowska-Witkiewicz, Teresa Buszewska, Wanda Osowska, Halina Stecka-Fejfer)


 

II Krajowy Zjazd PTP, 21.01.1961r. IX Krajowy Zjazd PTP, 1987r. Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji do opracowania projektu ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, 12.03.1970r.


Folder PTP