Barbara Warda 1912-1999

Odznaczenia:

  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Order Koreański
  • Srebrna Odznaka Honorowa "Za zasługi dla Warszawy"
  • Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939"
  • Warszawski Krzyż Powstańczy.
Zdjęcie z lat młodości,
kurs PCK, 1936r.

 

Absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa kurs XXXII. W latach 1939-44 pracowała na stanowisku instrumentariuszki w Szpitalu Wolskim przy ul. Płockiej 26 w Warszawie, w okresie okupacji hitlerowskiej szkoliła drużyny sanitarne AK, podczas powstania warszawskiego 1 VIII - 20 X 1944 brała udział we wszystkich akcjach ratowania życia ludzkiego w Szptalu Wolskim, w tym jako jeniec niemiecki została zmuszona do pracy przez pięć tygodni w niemieckim punkcie sanitarnym. W październiku 1944 ewakuowana z grupą rannych i personelem szpitala do Pszczelina koło Brwinowa. W latach 1945-50 pracowała jako instrumentariuszka w Szpitalu Wolskim, równocześnie ukończyła studia medyczne, a następnie kolejno: do 1960 lekarz chirurg w tymże szpitalu (1953 uczestniczyła przez dziewięć miesięcy w organizowaniu z ramienia PCK szpitala polskiego w Korei podczas trwającej tam wojny), do 1962 kierownik bloku operacyjnego w Szpitalu Bielańskim, przy ul. Cegłowskiej w Warszawie, po czym lekarz chirurg w Instytucie Onkologii. Po przejściu na emeryturę w 1973 roku pracowała nadal w niepełnym wymiarze godzin w Pogotowiu Ratunkowym. Zaangażowana w prace społeczene Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Członek Zarządu Koła Absolwentek WSP.

Pochylone nad człowiekiem, Stowarzyszenie Redaktorów, Warszawa 1993, Tom II, str. 467-468


Kurs 31, probantki, 1936r. Instruktorki WSP, jesień 1936r.
Dyplom WSP, 24.06.1939r.

 


Szpital Wolski, 1.08.1940r., 16.05.1941r.

 


Tajne nauczanie w Szpitalu Wolskim, 1943r.

Prawo wykonywania praktyki pielęgniarskiej, 10.02.1947r.

Na sali operacyjnej jako instrumentariuszka, 1950r.

Jako lekarz chirurg z organizacją szpitala w Korei, 1953r.

 


W koreańskim szpitalu


Spotkanie uczestników tajnego nauczania w Szpitalu Wolskim, 02.11.1984r.

Spotkanie absolwentek WSP po latach