Maria Barbara Jezierska z.d. Owczarska (1915- 1992)

Odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”,
  • Odznaka Honorowa PTP.
  • Odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”,
  • Srebrna Odznaka Honorowa Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa 1937, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego 1961, kurs pediatrii społecznej w Międzynarodowym Ośrodku Dziecięcym w Paryżu 1961

Maria Barbara Owczarska - Jezierska urodziła się w 1915 roku w Warszawia.

Po ukończeniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa ( kurs XXVII ) i uzyskaniu dyplomu pielęgniarki w 1937 r. podjęła pracę w II Ośrodku Zdrowia i Pomocy Społecznej przy ul. Opaczewskiej nr.1 w Warszawie. Pełniła w nim obowiązki pielęgniarki społecznej w pionie pediatrycznym i przeciwgruźliczym. Wprowadziła zasadę „współpracy z rodziną” a nie tylko „dla rodziny„. Praca w tym Ośrodku rozbudziła w Niej zainteresowanie pielęgniarstwem społecznym, które w tamtym czasie odegrało dużą rolę w poprawianiu stanu zdrowia ludności. Swoją wiedzą i doświadczeniami z tej działalności podzieliła się  w publikacji pt. „Pielęgniarstwo  społeczne w Polsce w latach 1918 - 1939” wydanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego.

W Ośrodku pracowała do 1 sierpnia 1944 r. Z chwilą wybuchu wojny B. Jezierska zgłosiła się do służby w sanitarnym pociągu pancernym, którym dotarła aż na Wołyń. To była niezwykła praca, ratowanie dziesiątków rannych, często podczas ataków lotnictwa niemieckiego, które nie respektowało symboliki Czerwonego Krzyża. Z ogromnymi trudnościami dotarła z Równego do Warszawy. Podczas okupacji brała udział w ruchu oporu, prowadziła szkolenia sanitariuszek, organizowała punkty kontaktowe, oraz pomoc dla żołnierzy i oficerów - pacjentów Szpitala Ujazdowskiego. Pomagała w ukrywaniu działaczy Polski Podziemnej. W Powstaniu Warszawskim była sanitariuszką, działała w punkcie sanitarnym przy ul. Ogrodowej.

W 1945r. została zmobilizowana i przydzielona do Okręgowego Szpitala Wojskowego w Warszawie, w którym pracowała w charakterze pielęgniarki w stopniu chorążego, do 1947r.

Po zdemobilizowaniu rozpoczęła pracę w stołecznym Wydziale Zdrowia. W zrujnowanym mieście zorganizowała sieć żłobków. Działalność tą rozszerzyła na cały kraj w latach 1949- 1958 będąc pracownikiem Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia. Doświadczenia zdobyte w tej pracy ukazały braki kadry opiekuńczo - pielęgnacyjnej, niezbędnej do świadczenia opieki nad dziećmi. Chcąc rozwiązać ten problem zorganizowała Szkołę Opiekunek Dziecięcych, którą kierowała do 1961r., do czasu powołania na stanowisko Naczelnika Wydziału Dydaktyczno -Wychowawczego Departamentu Średnich Szkół Medycznych w M Z i O Sp. W tym czasie ukończyła Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim oraz kurs pediatrii społecznej w Międzynarodowym Ośrodku dziecięcym w Paryżu.

W 1965r. Ministerstwo Zdrowia deleguje Ją do pracy w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Niezwykłe zdolności, pracowitość, wiedza i doświadczenie zostają wykorzystane do pracy w charakterze eksperta i konsultanta w sprawach kształcenia i dokształcania pielęgniarek i pielęgniarzy w Tunezji i Mauretanii.

Po powrocie do kraju B. Jezierska została zatrudniona w Instytucie Matki i Dziecka w dziale metodyki. Niezwykle aktywna do końca pracy zawodowej. W 1976 r. przeszła na emeryturę. Od tej pory mogła całkowicie zaangażować się w pracę społeczną na rzecz pielęgniarstwa. Przez wiele lat działała w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim. Pełniła funkcję członka Komisji Historycznej przy ZG PTP a od 1988r. została jej przewodniczącą.  Dążenie do zachowania w pamięci  wiedzy o przeszłości zawodu i jego liderkach, stało się Jej pasją. Będąc absolwentką Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa pobudzała koleżanki do gromadzenia pamiątek i wspomnień o Szkole. Została przewodniczącą Komitetu Redakcyjnego monografii WSP ,, Pochylone nad człowiekiem„ wydanej przez PWN w Warszawie w 1991r. Była również autorką wielu artykułów w miesięczniku ,, Pielęgniarka i Położna”,  w Biuletynie Zarządu Głównego PTP, oraz publikacji: „Pielęgniarstwo społeczne w Polsce w latach 1918-1939”, „Praca pielęgniarek w Światowej Organizacji Zdrowia” wydanych przez Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego w Warszawie w 1991r.

Maria Barbara Owczarska - Jezierska zmarła 3 lutego 1992 roku w Warszawie .

opracowała Krystyna Wolska-Lipiec

 

więcej informacji w sekcji "pielęgniarki w WHO": Jezierska Maria Barbara

 

B. Owczarska-Jezierska absolwentka WSP B. Jezierska -  uroczystość nadania szkole w Elblągu im. J Romanowskiej Maria Barbara Jezierska 1915-1992 - pożegnanie H.Witkiewiczowa str 1-3