Maria Dawidowska-Strzembosz 1922-2007

 

 

Odznaczenia:

  • Odznaka „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”
  • Srebrną Odznakę Honorową „Za zasługi dla Warszawy”
  • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi
  • Nagrodę Postępu Pedagogicznego
  • Medal Wojska (Londyn 1948r.)
  • Krzyż Armii Krajowej (Londyn 1976r.)

 

Wykształcenie

  • WSP – 1943
  • 4-miesięczny kurs dla pielęgniarek w Stanach Zjednoczonych (UNRA)
  • Uniwersytet Jagielloński, Warszawski – magister pedagogiki – 1954r.

Praca i działalność społeczna

Po otrzymaniu dyplomu pracowała jako instruktorka w szkolnym oddziale chirurgicznym. Członek AK, od listopada 1942 do sierpnia1944 była żołnierzem grup szturmowych Warszawskiej Chorągwi Szarych Szeregów, a następnie sanitariuszką batalionu „Zośka”. Wybuch Powstania Warszawskiego zaskoczył ją w Górach Świętokrzyskich skąd udała się do Krakowa. Tam od września 1944 do kwietnia 1945 z ramienia RGO niosła pomoc ewakuowanej ludności z Warszawy. Po wyzwoleniu wróciła do stolicy i brała udział w organizowaniu szpitala na Bielanach, a następnie oddziału wewnętrznego Szpitala Dzieciątka Jezus. W 1946 r. odbyła 4-miesięczny kurs dla pielęgniarek w Stanach Zjednoczonych, zorganizowany przez UNRA.

Po powrocie do kraju pracowała w Centrum Medycyny Sportowej, a następnie jako kierowniczka sanitarna w Domu Leczniczo-Wychowawczym dla dzieci w Polanicy Zdroju. Od września 1949r. rozpoczęła pracę jako instruktorka w Krakowskiej Szkole Pielęgniarstwa. Podjęła równocześnie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później Warszawskim, które ukończyła w 1954r. otrzymując tytuł magistra pedagogiki.

W czasie studiów pracowała jako kierownik szkolenia teoretycznego w Szkole Pielęgniarstwa przy ul. Wilanowskiej w Warszawie, potem w Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Średnich Szkół Medycznych jako starszy radca. W latach 1961 – 1974 była kierownikiem szkolenia teoretycznego w Medycznym Studium Zawodowym nr 1 przy ul. Parkowej w Warszawie.

Wykazała wiele inwencji i zaangażowania w modernizacji pracowni zajęć praktycznych. Aktywnie uczestniczyła w realizowaniu eksperymentalnego systemu nauczania w pomaturalnych szkołach pielęgniarskich.

 

 

Opracowanie: Iwona Czapska

 


Maria Strzembosz, kierownik szkolenia teoretycznego
1962 r podczas uroczystości szkolnej w Państwowej Szkole Medycznej Pielęgniarstwa nr 1, druga od prawej
Koniec lat 60, Maria Strzembosz czwarta  od lewej- kierownik szkolenia teoretycznego