Maria Janowska  1898 - 1978

 

Urodziła się w Tomaszowie Mazowieckim.

1940 – 1941 – obozy w ZSRR

20.02.1942 - rozpoczęła służby w Armii Polskiej w ZSRR

21.04.1942 do 15.11.1943 – pracowała jako „siostra salowa”

w polskim szpitalu cywilnym w Teheranie

30.07.1942 – ukończyła kurs sanitarny PCK, od tego dnia określana jako „siostra PCK”

Listopad – grudzień 1942 – przeniesiona do Palestyny

15.06.1943 do 15.06.1944 – pracowała w szpitalu wojskowym nr 4 jako „siostra salowa”

14.11.1944 do 15.12.1944 – ukończyła kurs doskonalący PCK

15.06.1944 do 22.03.1945 – pracowała w szpitalu wojskowym nr 8 jako „siostra salowa”, a od 22.03.1945 do 28.05.1947 jako „siostra oddziałowa”

30.06.1947 – wróciła do Polski

Po powrocie do kraju, aż do przejścia na emeryturę w latach sześćdziesiątych, pracowała w słuzbie zdrowia jako pielęgniarka w Szczecinie.

Opracowano według notatki sporządzonej przez syna Andrzeja Janowskiego, zbiory CAPP

 

Jerozolima, 3 grudzień 1943r.

Egipt, 29 sierpień 1944r.

Maria Janowska (druga z lewej) 18 lipiec 1944r.

Maria Janowska (własność M.Janowska)

 

Teheran, 7 luty 1943r., Główny szpital cywilny, sala 21

Świadectwo ukończenia kursu sanitarnego, Teheran, 1942

Świadectwo ukończenia kursu sanitarnego, Teheran, 1942

Zaświadczenie o prawie noszenia medalu The War Medal, 1939-1945