Felicja Michałowska – Szczepańska 1918 –

 

 

Odznaczenia:

  • Warszawski Krzyż Powstańczy
  • Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939”
  • Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”
  • Honorowa Odznaka Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
  • Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla Miasta Poznań”
  • Honorowa Odznaka” Za Zasługi dla Województwa Poznańskiego”

 

Urodziła się 29.08.1918 r. w Moskwie. Jej rodzicami byli Maria i Szczepan Michałowscy. W okresie okupacji hitlerowskiej i Powstania Warszawskiego mieszkała z ojcem i rodzeństwem w Grodzisku Mazowieckim. Naukę w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa podjęła w 1939 r. Po wybuchu wojny pierwsze dni oblężenia Warszawy słuchaczki spędziły w szkole, następne w szpitalu na Płockiej pracując przy rannych aż do grudnia 1939r. Po powrocie do szkoły okazało się, że nie ma już internatu. Kontynuacja nauki wymagała znalezienia nowego lokum. Powróciła do Grodziska Mazowieckiego, z którego dojeżdżała na zajęcia. Dyplom pielęgniarki otrzymała w 1941 r., jako słuchaczka XXXV kursu. Natychmiast  przystąpiła do pracy w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. Tu stwierdziła, ze brakuje jej wiedzy i umiejętności z położnictwa. W 1943 roku rozpoczęła naukę w Miejskiej Szkole Położnych, zorganizowanej na terenie Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. ks. Anny Mazowieckiej na ul. Karowej w Warszawie. Dyrektorką tej szkoły była Teresa Kulczyńska. Nauka ta nie skończyła się jednak egzaminem dyplomowym. Dokument uprawniający do wykonywania zawodu położnej uzyskała dopiero w 1946 r. po złożeniu odpowiednich egzaminów w Krakowie.

Po ukończeniu szkoły dla położnych podjęła pracę od 1.10.1943 r. w Zakładzie Położniczym przy ul. Karowej w Warszawie . Tu pracowała do wybuchu Powstania Warszawskiego. Od początku Powstania zaangażowała się w prace Rady Głównej Opiekuńczej, która niosła różne formy pomocy ludności cywilnej nie tylko w Warszawy ale i w innych miastach okupowanej Polski. RGO Powiatu Warszawskiego została przeniesiony do Pruszkowa 15.08.1944 r.  i działała głównie w obozie przejściowym Dulag 121. Obóz ten był przeznaczony dla ludności wysiedlonej z Warszawy. Każdego dnia przybywało tu tysiące ludzi potrzebujących pomocy - w tym profesjonalnej pomocy medycznej. Zaczęła działać służba zdrowia. Nasza bohaterka dołączyła do pracujących w obozie pielęgniarek w połowie sierpnia 1944r. Oprócz zadań typowo pielęgniarskich przewoziła rannych i chorych do polowych szpitali w Podkowie Leśnej i Łowiczu. Starała się również o leki i materiał opatrunkowy, gdyż zaopatrzenie w te środki było dalece niewystarczające. Przekazywała informacje rodzinom wysiedlonych o ich pobycie w obozie. W miarę możliwości uczestniczyła w przemycaniu ludzi poza bramy obozu. Przez cały okres Powstania Warszawskiego mieszkała w Grodzisku Mazowieckim, skąd dojeżdżała do pracy. Była zaopatrzona w przepustkę umożliwiającą swobodne wejście i wyjście z obozu. Przepracowała tam do pierwszych dni grudnia 1944r.
Siedemnasty stycznia 1945 roku, dzień wyzwolenia Warszawy, zastał Felicję Michałowską w Grodzisku Mazowieckim odbierającą poród. W marcu 1945 r. wyjechała do Bydgoszczy i podjęła pracę położnej w szpitalu na Bielawkach, gdzie została przydzielona do pracy pielęgniarskiej w oddziale chirurgicznym. Liczba rannych zwiększała się w zatrważającym tempie. Dowożono ich z pola walk o Wał Pomorski i Kołobrzeg. W tym szpitalu przepracowała rok. Od maja 1946r. wspólnie z pielęgniarką wojewódzką Marią Siemiątkowską zajęła się organizowaniem, w bocznym skrzydle szpitala, szkoły pielęgniarsko – położniczej. Udało się. Dyrektorką szkoły została Maria Siemiątkowska, a P. Felicja podjęła w niej pracę instruktorki klasowej.
W roku 1948 przeniosła się do Poznania, gdzie pracowała w różnych ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej, w: Luboniu, Rogalinku, Puszczykowie. Przeszła na emeryturę 1.08.1978 r. po trzydziestu latach pracy.
Oprócz pracy zawodowej dużo czasu i sił poświęcała pracy społecznej. Od początków działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego [1957] pracowała w Zarządzie Oddziału Poznań. Przez kilka kolejnych kadencji pełniła funkcję skarbnika, była również członkinią Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Opracowała : Grażyna Wysiadecka
na podstawie dokumentów CAPP przy ZG PTP

 


1940 r. Warszawska Szkoła Pielęgniarska, dzień wręczenia odznaki szkoły.
1946r. pierwszy dzień zajęć I kursu Szkoły Pielęgniarsko-Położniczej w Bydgoszczy. W granatowym kostiumie F.Michałowska
1945 r. praca w szpitalu w Bydgoszczy 1946 r. Szkoła Pielęgniarsko-Położnicza przy szpitalu na Bielawkach w Bydgoszczy. Pierwsza z prawej F.Michałowska 1946r. sala demonstracyjna w Szkole Pielęgniarsko-Położniczej w Bydgoszczy. Pierwsza z lewej F.Michałowska

 

F. Michałowska  Dyplom położnej 1946 r.
F. Michałowska  Zaświadczenie o zatrudnieniu 1947 r.