Pielęgniarki zakonne wywiezione na Sybir i do Kazachstanu w latach 1939-1945

 

29 sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z Wilna wywiezione w IV deportacji.

Źródło:

  • ks.bp. Kazimierz Kowalski: „Pozostawić w kartotece elementu przestępczego”
  • „Nasz Dziennik” 13-14.05.2010 str. 24-25

 

opracowała dr Barbara Dobrowolska