Wykaz nazwisk pielęgniarek świeckich aresztowanych i więzionych przez władze radzieckie w latach 1939 - 1945

1 Cząstka Leonia
2 Drużycka Zofia obóz Prowieniski koło Wilna. Pobyt 6 miesięcy
3 Gronczyńska Jadwiga
4 Stankowska Izabela wyrok 10 lat w obozie
5 Steinbok-Horbaczewska więziona w okresie 1939-1941
6 Szabunio Stanisława więziona w okresie 1944 -1945
7 Zakrzewska Maria
8 Zienkiewicz Wanda
9 Żurowska - Kurowska Maria

 

Źródła:

  • teczki osobowe  pielęgniarek zgromadzone w  archiwum ZO PTP w Łodzi
  • Pochylone nad człowiekiem Tom 1 , Kolegium Redakcyjne, Warszawa 1993
  • J.Masłowski: Pielęgniarki w II wojnie światowej, PZWSL, 1976

 

opracowała dr Barbara Dobrowolska