Wykaz nazwisk pielęgniarek zakonnych aresztowanych i więzionych w Polsce po 1945 r.

 

1. s.Izabela Zofia Łuszczkiewicz -  córka krakowskiego adwokata, szarytka, pielęgniarka, żołnierz AK, więzień PRL. Aresztowana przez UB dnia 27. VIII. 1948 r. Skazana za działalność antypaństwową (antykomunistyczną) na 15 lat. Następnie Prokurator wniósł odwołanie od wyroku i po ponownej rozprawie w Rejonowym Sądzie Wojskowym w Warszawie s. Izabela otrzymała wyrok śmierci. Dnia 13. III. 1950 r. odbyła się kolejna rozprawa. Wyrok śmierci zamieniono na karę dożywotniego więzienia. Przebywała w następujących więzieniach: 28 .VIII. 1948r. – 31.  VIII. 1948r. - nieznane- Kraków - Pl. Inwalidów; 31. VIII. 1948r. Warszawa - Mokotów; 24. VI. 1950- Fordon; 31. VIII. 1952r. - Inowrocław - więzienie; 22. VI. 1955 - 17 VI 1956r.- Fordon.5 r. W czasie pobytu w Inowrocławiu s. Izabela została objęta ustawą amnestyjną z 22. XI. 1952 r. i jej karę dożywocia zamieniono na 12 lat pozbawienia wolności. W 1956 r., ze względu na zły stan zdrowia, s. Izabela otrzymała półroczny urlop, od 15 VI 1956; następnie w oparciu o postanowienie Najwyższego Sądu Wojskowego z 7. XI. 1956 r., została całkowicie zwolniona.Lata w więzieniu doprowadziły, do wyniszczenia organizmu i choroby. Były to gruźlica kości i nowotwór. Pomimo interwencji chirurgicznych we Wrocławiu, nie można było jej uratować. S. Izabela zmarła w domu prowincjalnym w Krakowie w dniu 8.VIII.1957 r.

Więcej w pielęgniarki zasłużone - s. Izabela Zofia Łuszczkiewicz 1898-1957

2. s. Józefa Kozieł w czasie II wojny Światowej ukończyła Szkołę Pielęgniarstwa przy Szpitalu Przemienienia Pańskiego, prowadzoną przez Siostrę Wandę Żurawską. Pierwszą pracę otrzymała w Szpitalu Zakaźnym w Warszawie - do roku 1944, a następną w szpitalu w Sandomierzu.

Siostra Józefa podczas wojny i po jej zakończeniu była włączona w działalność konspiracyjną na terenie Warszawy i Sandomierza. Nosiła kilka pseudonimów. Otrzymała odznaczenia Armii Krajowej.W 1946r. została aresztowana przez UB w Sandomierzu i więziona przez pół roku. Podczas przesłuchań była katowana, mimo bardzo brutalnego traktowania nikogo nie wydała. Po wyjściu z wiezienia była jeszcze przez długi okres czasu śledzona i obserwowana przez UB.

Więcej w pielęgniarki zasłużone -  s. Józefa Kozieł

Notatka sporządzona na podstawie dokumentów z Archiwum Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Prowincji Warszawskiej

 

Więcej w  pielęgniarki zasłużone s. Józefa Kozieł