Symbole pielęgniarskie

Pielęgniarstwu, na przestrzeni wieków, przypisywano wielkie znaczenie, mówiąc o nim jako misji, rodzaju posłannictwa, szczególnym zadaniu,  jakie pielęgniarka ma spełnić wobec społeczeństwa. Pielęgniarstwo jako zawód – profesja, początki swe wiąże  z powstaniem pierwszej szkoły pielęgniarek w Anglii  w drugiej połowie XIX wieku. Jest profesją wyjątkową z uwagi na bliskość w relacjach między osobą otaczaną troską i opieką a pielęgniarką.

Podstawową rolą pielęgniarki jest rola zawodowa a jej istotą – pielęgnowanie (najbardziej zauważane, związane z oczekiwaniami i wymaganiami społeczeństwa). Oczekiwania te winny odpowiadać społecznie akceptowanym wartościom, których przestrzeganie staje się kryterium oceny zaufania społecznego. Prestiż zawodu, ocena społeczna i zapotrzebowanie na istnienie i rozwój zawodu, zależy nie tylko od profesjonalnego przygotowania, ale również od etosu danego zawodu. Tradycja odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształcenia i wychowywania przyszłych pielęgniarek.

Tradycja to:

  • „przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kulturowe (obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy postępowania itp.) uznane przez daną zbiorowość (naród, lud) za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości
  • proces przekazywania tych treści kulturowych w danej zbiorowości” (Encyklopedia popularna 1982)

Tradycyjnie, stopień uzyskiwania uprawnień przez przyszłe adeptki sztuki pielęgniarskiej akcentowany jest obrzędowym wręczaniem im symboli i znaków zawodu.

Obrzędowość towarzyszy najbardziej podniosłym wydarzeniom  życia grupy lub społeczeństwa, ma charakter symboliczny i jest realizowana według  ustalonych przez grupę obyczajów, odzwierciedlających przyjęte przez nią wartości i nakazujących ich respektowanie. W pielęgniarstwie obrzędowość kojarzona jest z uroczystościami szkolnymi – czepkowania, paskowania, składania przysięgi, ślubowania – lub z ważnymi wydarzeniami zawodowymi.

Z obrzędowością związane są symbole, które kształtują wizerunek pielęgniarki, stanowią ważny element komunikacji ze społeczeństwem, wskazują na  przynależność danej osoby do grupy zawodowej. Elementem identyfikacji pielęgniarki są symbole zawodowe takie jak: czepek, mundur, lampka oliwna oraz hymn pielęgniarski.

Opracowanie: Krystyna Wolska-Lipiec

Galeria broszek szkół pielęgniarskich

 

 

 

 


 

Zdjęcia: Tomasz Budzarek

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE „przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kulturowe (obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy postępowania itp.) uznane przez daną zbiorowość (naród, lud) za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości