Ślubowanie

Zobowiązania moralne jakie składa uczeń wobec szkoły, uczelni, a absolwent szkoły wobec społeczeństwa, grupy zawodowej, zawodu. Teksty przyrzeczenia zmieniały się. Zawsze jednak zawierają głębokie treści humanistyczne, wartości obowiązujące w tej grupie zawodowej.

Znaną powszechnie jest przysięga imienia Florence Nightingale opracowana w 1893r. i przez wiele lat traktowana jako pierwowzór kodeksu etycznego. W monografii Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa PCK znajdujemy teks przyrzeczenia wierności ideom czerwonokrzyskim i nakazom etyki zawodowej. Aktualnie obowiązujące przyrzeczenie zawarte jest w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP (załącznik do uchwały nr 9 IV Krajowego Zjazdu PiP z 9 grudnia 2003r). Podniosły charakter uroczystości  pielęgniarskich związany jest również z odśpiewaniem hymnu pielęgniarskiego.

Znaczenie

  • Normatywne: obligowanie do wdrażania w praktyce pielęgniarskiej zasad etyki akceptowanych społecznie i prawnie.
  • Etyczne: odnoszenie postępowania pielęgniarki do zasad zawartych w kodeksie i wyciąganie konsekwencji w sytuacji nieprzestrzegania tychże zasad.

Opracowanie: Krystyna Wolska-Lipiec

Tekst ślubowania Florence Nightingale Przyrzeczenie składane przez pielęgniarki Przyrzeczenie składane przez absolwentki szkół PCK