Hymn pielęgniarski

Uroczysta pieśń pochwalna opiewająca wzniosłe idee i zacne czyny pielęgniarek, która jest wykonywana w czasie uroczystości zawodowych. Najczęściej utwór czterozwrotkowy. W praktyce wielokrotnie modyfikowany zarówno w zakresie słów, jak i melodii.

  • 1935 — napisanie słów i melodii hymnu pielęgniarskiego przez Jana Kielarskiego na zamówienie Zarządu Głównego PCK
  • 1948 -1949— powojenne  hymn słowa napisane przez Danutę Krystynę Zahaczewską-Sobolewską (po mężu)
  • 1971 — adaptacja słów hymnu przez Małgorzatę Okrąglak-Lisowską, do muzyki  Chamerskiego
  • 1989 - Ostateczna, obowiązująca wersja została zatwierdzona przez ZG PTP na posiedzeniu plenarnym 20 lutego 1989r. (Biuletyn nr.5/IX/89)


Znaczenie

Wartościujące: postrzeganie humanitarnych idei zawodu pielęgniarki i chwalebnych czynów.
Integracyjne z zawodem: tworzenie więzi z zawodem poprzez jednoczenie się w czasie śpiewania hymnu lub słuchania jego dźwięków.

Opracowanie: Krystyna Wolska-Lipiec