Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

W roku 1965 Międzynarodowa Rada Pielęgniarek ogłosiła 12 maja - dzień urodzin F. Nightingale - Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek.

Znaczenie:

  • Informacyjne: wzmocnienie przekazu informacji o sytuacji pielęgniarstwa w społeczeństwie
  • Wartościująco-oceniające: okoliczność do wyróżnienia zasłużonych pielęgniarek

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek – historia powstania[1]

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek został ogłoszony przez ICN w 1965 roku jako jedna z możliwości globalnego wpływu pielęgniarek. Od 1971 roku ICN wprowadziło tematy kolejnych Międzynarodowych Dni Pielęgniarek. Mają one na celu połączenie społeczności pielęgniarskiej na świecie wokół jednego istotnego zagadnienia. Corocznie, w każdym państwie członkowskim ICN organizowane są wydarzenia, które pokazują społeczeństwu oraz rządzącym znaczenie pielęgniarstwa w działaniach na rzecz wyznaczonego przez ICN w danym roku głównego zagadnienia.

Hasła MDP ogłaszane przez ICN od 1997 roku

1997 - Zdrowa młodzeż = Jaśniejsze jutro (Healthy Young People = A Brighter Future);

1998 - Partnerstwo na rzecz zdrowia środowisk lokalnych (Partnership for Community Health);

1999 - Doceniając przeszłość planujemy przyszłość (Celebrating Nursing's Past, claiming the future);

2000 - Pielęgniarki - zawsze z Wami (Nurses Always there for you);

2001- Pielęgniarki zawsze gotowe pomóc: razem przeciwko przemocy (Nurses, Always There for You: United Against Violence);

2002 rok – Pielęgniarki zawsze gotowe pomóc: opieka nad rodzinami (Nurses always there for you: Caring for the families);

2003 – Pielęgniarki walczą ze stygmatyzacją z powodu AIDS: W trosce o wszystkich (Nurses fighting AIDS stigma: Caring for all);

2004 – Pracując z ubogimi: Przeciwko ubóstwu (Working with the poor: Against poverty);

2005 – Podrobione produkty medyczne zabijają (Counterfeits kills);

2006 – Właściwa obsada pielęgniarska ratuje życie pacjentów (Safe staffing saves lives);

2007 - Właściwe środowisko pracy: jakość warunków pracy = jakość opieki (Positive practice environments: Quality workplaces = quality patient care);

2008 – Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej: dbają o jakość i służą społeczeństwu (Delivering quality, serving communities: Nurses leading Primary Health Care);

2009 - Pielęgniarki są liderami we wprowadzaniu innowacji w opiece zdrowotnej: dbają o jakość, służą społeczeństwu (Delivering Quality, Serving Communities: Nurses Leading Care Innovations);

2010 - Pielęgniarki Opieki Długoterminowej: dbają o jakość, służą społeczeństwu (Delivering quality, serving communities: Nurses leading Chronic Care);

2011 – Niwelowanie różnic: zwiększanie równości w dostępie do opieki medycznej (Closing the gap: Increasing Access and Equity);

2012 – Niwelowanie różnic: od nauki do praktyki (Closing the gap: from evidence to action);

2013 – Niwelowanie różnic: Milenijne Cele Rozwoju: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. (Closing the gap: Millenium Development Golas: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)

 

Opracowała Beata Dobrowolska[1] International Nursing Review, July/August 1999, vol. 46, No 4, Issue 346.