Męska Szkoła Pielęgniarstwa Zakonu Szpitalnego Jana Bożego - Bonifratrów w Krakowie

Oficjalnie Szkoła Pielęgniarska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego (Bonifratrów) istniała przy konwencie krakowskim tylko rok: od 1938 do wybuchu II wojny światowej, jednak kursy pielęgniarskie przygotowujące do państwowego egzaminu pielęgniarskiego organizowane były przez Bonifratrów znacznie dłużej. Pierwszy udokumentowany kurs w nowo utworzonej prowincji polskiej został zorganizowany w 1921 roku przez brata Jacka Misiaka, ówczesnego prowincjała. Wraz z siedzibą nowicjatu kursy pielęgniarskie przenoszone były w różne miejsca (Kraków, Katowice-Bogucice). Uczestnikami kursów mogły być nie tylko osoby duchowne (bonifratrzy, jezuici, salezjanie, albertynki, jadwiżanki, nazaretanki, serafitki, sercanki, służebniczki, felicjanki), lecz także ludzie świeccy.

W 1935 roku, zgodnie z Ustawą o pielęgniarstwie z dnia 21.02.1935 roku, bonifratrzy przekształcili kursy w Szkołę Pielęgniarską, a jej główną instruktorką została Halina Antoniewicz. W 1938 roku Ministerstwo Opieki Społecznej zatwierdziło istniejącą już Męską Szkołę Pielęgniarstwa jako Prywatną Szkołę Pielęgniarstwa Zakonu Bonifratrów w Krakowie. Celem szkoły było „teoretyczne i praktyczne szkolenie zawodowych pielęgniarzy” w oparciu o zasady etyki katolickiej. Nauka w szkole miała trwać dwa i pół roku, a przyjmowani do niej mogli być nie tylko zakonnicy, lecz także świeccy mężczyźni o „nieskazitelnej przeszłości”, w wieku od 18 do 30 lat.

Ostatni egzamin odbył się w maju 1939 roku. We wrześniu działalność szkoły przerwała wojna. Po jej zakończeniu Bonifratrzy podjęli starania o wznowienie działalności, ale pomimo zgody Ministerstwa Zdrowia na ponowne uruchomienie zajęć, nie udało się to z braku internatu, upaństwowienia szpitala i niechęci nowych władz do instytucji religijnych.

Opracowanie: Marek Bebak

na podstawie: Helena Komaryńska-Polak, Opiekuńcza działalność bonifratrów w Krakowie,
w: Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie, red. Kazimiera Zahradniczek, Kraków 2011, s. 19-51.

 

Budynek Szpitala Bonifratrów w czasach II wojny światowej
(z Archiwum Konwentu Ojców Bonifratrów)

Sala chorych w Szpitalu Bonifratrów na początku XX wieku
(z Archiwum Konwentu Ojców Bonifratrów)
Formularz dyplomu zawodowego pielęgniarza z lat 30. XX wieku
(z Archiwum Konwentu Ojców Bonifratrów)
Budynek Szpitala Bonifratrów w czasach II wojny światowej
(z Archiwum Konwentu Ojców Bonifratrów)

 

Otwarcie Męskiej Szkoły Pielęgniarstwa Komisja egzaminacyjna, wykładowcy i absolwenci X Kursu Przeszkoleniowego
i Państwowego Egzaminu Pielęgniarskiego, 1948-49
(z Archiwum Konwentu Ojców Bonifratrów)


Regulamin Szkoły dla uczniów Zakonu Szpitalnego OO Bonifratrów Regulamin Szkoły dla uczniów Zakonu Szpitalnego OO Bonifratrów

Regulamin Szkoły dla uczniów Zakonu Szpitalnego OO Bonifratrów

Wzór dyplomu ukończenia Prywatnej Szkoły Pie. Zakonu Szpitalnego Bonifratrów

Regulamin Szkoły dla uczniów Zakonu Szpitalnego OO Bonifratrów 1/3

Wzór dyplomu ukończenia Prywatnej Szkoły Piel. Zakonu Szpitalnego Bonifratrów

 

Regulamin dla Dyrektora, Instruktorów Szkoły Pielęgniarskiej i dla Rady Szkoły Regulamin dla Dyrektora, Instruktorów Szkoły Pielęgniarskiej i dla Rady Szkoły

Regulamin dla Dyrektora, Instruktorów Szkoły Pielęgniarskiej i dla Rady Szkoły

Regulamin dla Dyrektora,
Instruktorów Szkoły Piel. i dla Rady Szkolnej

Do Wysokiego Ministerstwa Opieki Społecznej Wydział Zdrowia 16.III.1937r.

 

Odpowiedź Ministerstwa Opieki Społecznej Wydział Zdrowia Do Wysokiego Ministerstwa Opieki Społecznej Wydział Zdrowia 16.III.1937r.

Odpowiedź Ministerstwa Opieki Społecznej Wydział Zdrowia

 

Wykaz inwentarza Szkoły Pielęgniarzy Zakonu Szpitalnego OO Binifratrów Wykaz inwentarza Szkoły Pielęgniarzy Zakonu Szpitalnego OO Binifratrów

Wykaz Inwentarza Szkoły Piel. Zakonu Szpitalnego Bonifratrów 1/3
Sprawozdanie Szkoły Piel. OO Bonifratrów 31.XII.1938r.

 

1/6
2/6 3/6 4/6 5/6 6/6
Statut Prywatnej Szkoły Piel. Zakonu Szpitalnego Bonifratrów 1938r.