Wydawnictwa pielęgniarskie

Wraz z rozwojem wiedzy medycznej wzrastały wymagania co do jej wykorzystywania przez osoby pielęgnujące chorych, do których, na przełomie XVIII i XIX wieku, zaliczały się siostry miłosierdzia, cyrulicy, dozorcy, infirmerze i posługacze. Najważniejszą rolę spełniały jednak siostry miłosierdzia.

Wobec braku szkół kształcących pielęgniarki doświadczenia przekazywane były od osób bardziej do mniej kompetentnych. Taki indywidualny sposób przekazywania wiedzy był mało efektywny, zabierał wiele czasu i odnosił się tylko do pojedynczych osób, a nie do grupy pracujących. Koniecznością stało się przygotowanie podręczników.

Opracowanie: Barbara Dobrowolska