Halina Antonowicz 1899 - 1986

Uczestniczka wojny Polsko - Bolszewickiej. Przed wybuchem II Wojny Światowej brała czynny udział w przygotowaniach ratownictwa sanitarnego i przyszłej działalności konspiracyjnej. Po wybuchu wojny wstąpiła do AK. Pracując w Zarządzie Miejskim w Wydziale Szpitalnictwa w Warszawie, brała udział w fabrykowaniu i wydawaniu fikcyjnych dowodów tożsamości. Aresztowana przez gestapo w 1940 roku, więziona na Pawiaku, mimo brutalnych przesłuchań i katowania nie wydała nikogo!

W latach 1943 - 1945 ukrywała kobietę żydowskiego pochodzenia w charakterze opiekunki do dziecka. Fakt ten poświadczyły: córka Haliny Antonowicz, dr Zofia Hryniewiecka i p. Barbara Kawińska Herman.

Po wojnie za swoją przeszłość Akowską została przeniesiona na stanowisko laborantki, gdzie zapomniana, bez zaszczytów i odznaczeń przepracowała ofiarnie 26 lat.

Opracowano na podst. artykułu Iwony Czapskiej, CAPP

 

Iła Rosa Mc Donell

Iła Rosa Mc Donell

Zaświadczenie o pracy w Klinice Chorób Dziecięcych w Wilnie 21.01.1933r. Ochotnicza Legia Kobiet i Nowo – Święciany 20.12.1919r. Sala opatrunkowa w pociągu sanitarnym 1919-1920r. Pociąg sanitarny – wóz oficerski 1919–1920r.

Świadectwo ukończenia WSP – 26 listopada 1923r.

 

Telegram z okazji ślubu od Zofii Szlenkierównej – 12.VIII.1919r. Przyznanie Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości – 1 sierpnia 1929r. Zaświadczenie o pracy w Klinice Chorób Dziecięcych w Wilnie 21.I.1933r. Personel Kliniki Pediatrycznej na Antolaku w Wilnie Karta zwolnienia z Pawiaka – oryginał – 3.I.1941r.

 

 

Przy budowie kopca Marsz. Piłsudskiego w Krakowie - 7x 1935r. i 16. zdjęcie egzamin pielęgniarski w domu macierzystym s.s. PCK -24.03.1938r. Wezwanie na Gestapo – oryginał

Decyzja o przeniesieniu na stan. Woj. Instruktorki Pielęgniarstwa – 11.VII.1947r.

Życiorys – napisany przez Halinę Antonowicz – 7.VI.1948r.