Jadwiga Justyna 1922 – 2007

Odznaczenia:

  • Krzyż Powstańczy
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego
  • Odznaka za wzorową pracę w służbie zdrowia
  • Odznaka Przyjaciół Dziecka
  • Odznaka Honorowa miasta Łodzi

Szkoły:

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa

 

Jadwiga Justyna córka Franciszka urodziła się drugiego września1922. Uzyskała wykształcenie średnie ogólnokształcące. Kwalifikacje zawodowe zdobyła w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa w 1946 roku. Pracę zawodową rozpoczęła podczas działań wojennych w Powstaniu Warszawskim jako słuchaczka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Siódmego października 1944 wywieziona została do obozu w Niemczech, gdzie pracowała jako pielęgniarka do 1945 roku. Pełne kwalifikacje uzyskała w 1946 i rozpoczęła pracę jako instruktorka w Klinice Chorób Dziecięcych w Gdańsku.

Ze względu na warunki rodzinne w roku 1953 przeniosła się do Łodzi. Tu pozostała i poświęciła się pracy w pionie gruźlicy i chorób płuc. Wybitne zasługi położyła w zakresie zapobiegania gruźlicy poprzez szczepienia BCG. Zatrudniona była w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Przeciwgruźliczej w charakterze pielęgniarki standardowej ds. badań tuberkulinowych i szczepień BCG. Do podstawowych zadań tej jedynej pielęgniarki, należało pełnienie fachowego nadzoru wykonywania przez pielęgniarki szczepień BCG i sprawdzania odczynów tuberkulinowych u dzieci w placówkach dziecięcych w Łodzi i w województwie. Szkoliła także w tym zakresie pielęgniarki w higienie szkolnej. Włączyła się również w pracę pionu pediatrycznego Szpitala Chorób Płuc oraz poradni pulmonologicznych

Jej praca wymagała ogromnego zaangażowania i dużych zdolności organizacyjnych. Jako osoba samotna poświęciła się pracy zawodowej bez reszty, Przez przełożonych była niezwykle ceniona za swą postawę, wiedzę i umiejętności zawodowe. Pracowała także społecznie. Była aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Kilkakrotnie reprezentowała Pielęgniarki łódzkie na zjazdach i konferencjach pielęgniarskich. Była organizatorką pierwszych olimpiad pielęgniarskich, członkiem jury. Działała w PCK i Lidze Kobiet oraz w organizacji związkowej pracowników służby zdrowia. W ostatnim okresie zatrudniona była jako Instruktorka Wojewódzka ds. szczepień BCG w Wojewódzkim ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc. Za swą działalność i zasługi w pracy zawodowej była wielokrotnie wyróżniana licznymi odznaczeniami. Do przejścia na emeryturę 31.07. 1987, chętnie dzieliła się  swoim doświadczeniem z pielęgniarkami. Zapisała się w szczególny sposób w pamięci wielu pielęgniarek pionu pediatrycznego. Zmarła dziesiątego lutego 2007 w Łodzi.

 

Opracowała dr Barbara Dobrowolska