Jadwiga Kaniewska-Iżycka 1908 – 1988

Odznaczenia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Warszawski Krzyż Powstańczy
 • Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Medal Edukacji Narodowej
 • Honorowa Odznaka PTP
 • Honorowa Odznaka PCK II stopnia
 • Odznaka za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia
 • Medale Dziesięciolecia i Czterdziestolecia PRL

Tytuł honorowy Zasłużony dla Zdrowia Narodu (nadany przez Radę Państwa)

Tytuł Honorowego Członka Królewskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Brytyjskich 1980 – tytuł nadawany za szczególne i trwałe wartości wniesione w rozwój pielęgniarstwa.

Wykształcenie:

Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w  Krakowie  - 1929
Uniwersytet w Toronto (jako stypendystka Fundacji Rockefellera) roczny, podyplomowy kurs w zakresie  zdrowia publicznego i administracji szpitalnej 1934-1936
Uniwersytet Jagielloński , Wydział Filozoficzny o profilu pedagogicznym – 1936/37 oraz 1945/46
Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarsko – Położnicza w Krakowie – 1948

Praca:

 • Nauczycielka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie, w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa, organizowała konspiracyjną Szkołę Pielęgniarsko – Położniczą w Warszawie.
 • Starszy radca  w Ministerstwie Zdrowia
 • Naczelnik Wydziału Programowego w MZ.
 • Wice-dyrektor Departamentu Szkolnictwa i Nauki 1956 - 1969.
 • Kierownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Studium Nauczycielskim Średnich Szkół Medycznych w Warszawie.
 • Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
 • Członek Prezydium Zarządu Głównego PTP (wieloletni)
 • Założycielka i przewodnicząca Komisji Historycznej przy ZG PTP.
 • Inicjatorka Olimpiady Pielęgniarstwa i przewodnicząca Głównego Komitetu Olimpiady od 1967.
 • Ekspert ds. pielęgniarstwa WHO 1963- 1973.
 • Członek Zarządu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN 1966 – 1977

Jedna z inicjatorek kształcenia akademickiego pielęgniarek 1969. Inicjatorka i kierownik wczasów lingwistycznych. Podczas wojny przeszła szlak bojowy kampanii wrześniowej, działała w konspiracji, w AK pod pseudonimem „Rózia” i „Jadwiga".

 


Odpis dyplomu  ukończenia Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie 25 września 1929


Jadwiga Kaniewska wśród absolwentek III Kursu Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia  1929 Certyfikat wydany przez Uniwersytet w Toronto nadający Jadwidze Kaniewskiej tytuł Pielęgniarki Zdrowia Publicznego 28 czerwca 1935

 

Zaświadczenie o wynikach nauczania Jadwigi Kaniewskiej, absolwentki Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie 12 czerwca 1946 Zaświadczenie o zasługach  J. Kaniewskiej w opiece nad rannymi w Centrum Szpitalnym „Zamość”  wydane 30 kwietnia 1947 Zaświadczenie o udziale Jadwigi Kaniewskiej w ruchu oporu. (Archiwum Koła Absolwentek Warszawskie Szkoły Pielęgniarstwa), 1/2
Zaświadczenie o udziale Jadwigi Kaniewskiej w ruchu oporu. (Archiwum Koła Absolwentek Warszawskie Szkoły Pielęgniarstwa), 2/2

 


Zaświadczenie rejestracji Jadwigi Kaniewskiej w Wojskowej Komisji Poborowej RKU 2.II. 1945 Wyciąg z księgi zaślubin dotyczący zawarcia małżeństwa Jadwigi Kaniewskiej z Andrzejem Iżyckim Sprawozdanie ze Zjazdu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek  w Atlantyk City  1947

 

Sprawozdanie ze Zjazdu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek  w Atlantyk City  1947 Dyplom Położnej uzyskany przez Jadwigę Kaniewską – Iżycką 21 kwietnia 1948, wydany przez Uniwersytecką  Szkołę Pielęgniarsko - Położniczą w Krakowie. Dyplom Położnej uzyskany przez Jadwigę Kaniewską – Iżycką 21 kwietnia 1948, wydany przez Uniwersytecką  Szkołę Pielęgniarsko - Położniczą w Krakowie. Dyplom ukończenia studiów na wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, lata 1936/37 oraz 1945/46

 

Uczestnicy Zjazdu  ICN. Atlantyk City 1947, od lewej: Kaplińska, Jadwiga Kaniewska – Iżycka, s. Wanda Żurawska, Jadwiga Suffczyńska, Nonna Łyżwańska Dyrektorki szkół pielęgniarstwa w Polsce – stypendystki WHO. Wizyta w  Royal College of Nursing w Londynie (trzecia z prawej J Kaniewska - Iżycka) Wykład  dla studentów Studium Nauczycielskiego J. Kaniewska – Iżycka z mężem Andrzejem na  spotkaniu z S. Wandą Żurawską i Wandą Lankajtes


J. Kaniewska – Iżycka (inicjatorka wczasów lingwistycznych) wśród lektorów i uczestników szkolenia. ( lata osiemdziesiąte) Wśród uczestników Kongresu ICN, Frankfurt,  czerwiec 1965

 

Pismo – odpowiedź Fundacji Rockefellera na list J. Kaniewskiej – Iżyckiej

 

Legitymacja Nr. 75-82-18 wydana z okazji Uhonorowania J. Kaniewskiej – Iżyckiej Warszawskim Krzyżem Powstańczym 1982

Strona tytułowa opracowania historii pielęgniarstwa w Polsce do roku 1950 Wspomnienie o J. Kaniewskiej – Iżyckiej, napisane przez Helenę Siuchnińską, absolwentkę Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie 1934
J. Kaniewska – Iżycka – Honorowy Członek Królewskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Brytyjskich, odznaczona złotym medalem i dyplomem Krystyna Serafin artykuł w Pielęgniarka i Położna, Nr.6 1982

 


W intencji śp. mgr Jadwigi Kaniewskiej-Iżyckiej w 10 rocznicę śmierci przewodnicząca mgr Halina Stecka-Fejfer w imieniu zespołu Komisji Historycznej zamówiła mszę św, która odprawiona została w kościele św. Aleksandra przy Pl. Trzech Krzyży o godz. 8.30, 30.06.1998. W poczcie sztandarowym z ramienia PTP wystąpiły Stanisława Usnarska i Maria Żmijewska-Laskowska.

Przy poczcie sztandarowym na prawo Maria Żmijewska -Laskowska, Krystyna Wolska-Lipiec, Stanisława Usnarska, na lewo  Halina Stecka-Fejfer, a przed nią Joanna Siczek

Po mszy św. delegacja koleżanek z Komisji Historycznej odwiedziła grób Pierwszej Przewodniczącej mgr Jadwigi Kaniewskiej -Iżyckiej, na cmentarzu Północnym, Wólka Węglowa, złożyła wiązankę i zapaliła znicze. Od strony prawej: Maria Wiśniewska, Halina Stecka-Fejfer, Joanna Siczek, Maria Żmijewska-Laskowska
Od strony prawej: Maria Wiśniewska, Joanna Siczek, Halina Stecka-Fejfer,Hanna Kamińska