Pielęgniarki i położne w polskim Sejmie i Senacie.

Udział pielęgniarek i położnych polskich w pracach najwyższych władz państwowych związany jest z  powstaniem II Rzeczypospolitej oraz z ruchem emancypacyjnym kobiet w Europie. Pierwsze, demokratyczne wybory  do Sejmu Ustawodawczego II RP odbyły się 26 stycznia 1919r. Zostały one poprzedzone uchwaleniem w listopadzie 1918r., dekretu Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej. Dawał on prawo uczestnictwa w wyborach każdemu obywatelowi, który ukończył 21lat, niezależnie od płci. Dekret otwierał kobietom możliwości udziału w polityce. Polskie parlamentarzystki stały się jednymi z pierwszych w Europie. Jednak  zarówno w przedwojennym  jak i powojennym Sejmie i w Senacie, kobiety stanowiły znikomy odsetek posłów. Niewielka tendencja zwyżkowa pojawiła się wraz z powstaniem III RP.

W okresie międzywojennym wśród  parlamentarzystek nie znalazły się pielęgniarki z pełnym przygotowaniem zawodowym. Należy pamiętać, że był to czas początków tworzenia się w Polsce profesjonalnego pielęgniarstwa. Do Sejmu i Senatu II RP wybrano wiele kobiet, które miały doświadczenia z pielęgnowania związane z  ich uczestnictwem w służbach sanitarnych i opiekuńczych podczas działań wojennych. Wanda Władysława Ładzina i Wanda Jadwiga Norwid – Neugeberowa miały ukończone kursy pielęgniarskie. Uznane są za pielęgniarki - prekursorki w polskim parlamencie.

Reprezentacja pielęgniarek w Sejmie i Senacie  nigdy nie była liczna.

Po II wojnie światowej wybory do Sejmu PRL odbyły się 19 stycznia 1947r. Pierwsza pielęgniarka została wybrana do parlamentu dopiero w 1976r. w VII kadencji Sejmu PRL, była nią mgr pielęgniarstwa Zenona Kuranda. Pełniła tę funkcję przez dwie kadencje VII i VIII w latach 1976 – 1985.

Kolejnymi reprezentantkami środowiska  pielęgniarskiego w Sejmie zostały:

IX kadencja 1985 – 1989          Helena Możejko

 

Najliczniejsza grupa pielęgniarek znalazła się w Sejmie kontraktowym

X  kadencja  1989 – 1991          Krystyna Stefania Ejsmont

Mirosława Kazimiera Grabarkiewicz

Urszula Wanda Jarosz

Anna Maria Knysok

Wanda Zofia Sokołowska

 

Do Sejmu III RP wybrane zostały:

I    kadencja 1991 – 1993           Wanda Zofia Sokołowska

Anna Maria Knysok

II        „        1993 – 1997           Wanda Zofia Sokołowska

Krystyna Sienkiewicz

III       „        1997 – 2001           Krystyna Janina Herman     położna

IV       „        2001 – 2005           Jolanta Szczypińska

Krystyna Janina Herman

V        „        2005 – 2007           Jolanta Szczypińska

VI       „        2007 – 2011           Jolanta Szczypińska

VII      „        2011 – 2015           Jolanta Szczypińska

Elżbieta Gelert

 

Pielęgniarki w Senacie RP w latach 1989-2013

II  kadencja    1991 -  1993   Alina Pieńkowska zmarła w 2002

V       „           2001 – 2005   Krystyna Sienkiewicz

VI     „            2005 – 2007   Janina Fetlińska

Elżbieta Gelert

VII     „          2007 – 2011    Janina Fetlińska zginęła w Katastrofie Smoleńskiej w 2010

Osiągnięcia pielęgniarek parlamentarzystek:

Doprowadzenie do uchwalenia ustaw:

  1. Ustawa z dnia 19 kwietnia o samorządzie pielęgniarek i położnych. Dz. U. nr 41 z 1991r. poz.178
  2. Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. 91 z 1996. poz.410
  3. Ustawa z dnia 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Dz. U. nr.149. poz. 1076
  4. Ustawa z dnia 5 września 2007r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń  oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Dz. U. nr 101, 2007r., poz.1290.

opracowała Krystyna Wolska – Lipiec

na podstawie:

Janina Fetlińska.” Pielęgniarki w polskim Sejmie i Senacie” w Bożena Urbanek. Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich. Wydawnictwo Makmed. Lublin 2008