Janina Rau – Olejniczakowska 1907 - 1964

 


Odznaczenia:


  • Odznaka Honorowa PCK III stopnia, nadana dwukrotnie w r. 1949 i 1952,
  • Odznaka Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia nadana w 1956 r.

Janina Rau-Olejniczakowska, z domu Warchol, urodziła się 10.VI.1907 roku we Włocławku w rodzinie chłopskiej. W roku 1927 ukończyła gimnazjum i tego samego roku podjęła naukę w Warszawskiej Miejskiej Szkole Położnych, którą ukończyła z wyróżnieniem w 1929 r. Przez kolejne dwa lata pracowała jako położna. W 1931 roku podjęła naukę w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa na ul Koszykowej 78, gdzie w roku 1933 zdała egzamin państwowy z odznaczeniem.

Od września 1933 roku do października 1936 roku pracowała jako instruktorka w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa. Natomiast od kwietnia 1936 do końca października 1942 jako pielęgniarka oddziałowa oddziału ginekologicznego w Miejskim Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Warszawie. Niezależnie od tych funkcji w latach 1934 - 1939 wykładała zasady pielęgniarstwa na Kursach Sióstr Pogotowia Sanitarnego Polskiego Czerwonego Krzyża. Od 1 czerwca 1937 roku przejęła obowiązki starszej instruktorki i wykładowczyni zasad pielęgniarstwa w Warszawskiej Miejskiej Szkole Położnych przy ul. Karowa 2. W latach 1940 do 1942 pełniła funkcję przełożonej pielęgniarek w Zakładzie Położniczym im. Anny Mazowieckiej w Warszawie. Warunki okupacyjne i konieczność ukrywania się przed Gestapo, zmusiły Janinę Rau do ustąpienia z zajmowanego stanowiska. Podczas Powstania Warszawskiego przebywała w stolicy a po jego upadku i wysiedleniu znalazła się w Skierniewicach.

Natychmiast po wyzwoleniu powróciła do Warszawy, a już w lutym 1945 r., jako jedna z pierwszych pielęgniarek stanęła do pracy w lewobrzeżnej Warszawie. Pracę pielęgniarki podjęła w gabinecie chirurgicznym Centralnej Przychodni PCK przy ul. Pięknej 24. We wrześniu 1947 roku została przeniesiona na stanowisko Kierownika Kursów Sanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża Okręgu Warszawskiego. Od lutego 1945r. organizowała a następnie została Dyrektorką Ośrodka Szkolenia Młodszych Pielęgniarek PCK przy ul. Pięknej w Warszawie. W latach 1950-52 zorganizowała i była dyrektorką drugiego takiego Ośrodka PCK w Warszawie przy ul. Hożej.

W latach 1949 – 1951 wykładała pielęgniarstwo dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego w I Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1953 – 1956 miała przerwę w pracy pedagogicznej i w tym czasie pracowała jako pielęgniarka w Zespole Leczniczo - Profilaktycznym dla Studentów w Warszawie przy ul. Mochnackiego. Od roku 1954 do 1957 została powołana w skład komisji egzaminacyjnej Państwowego Egzaminu Pielęgniarstwa. Od roku 1956 pracowała jako nauczycielka zawodu w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa nr 6 w Warszawie przy ul. Młynarskiej. W roku 1957 otrzymała zadanie zorganizowania dwuipółletniej Szkoły Pielęgniarstwa dla Kobiet Zwolnionych z Administracji. Szkołę taką zorganizowała w budynku przy ul. Młynarskiej. Uczono tam zawodów: pielęgniarki, opiekunki dziecięcej, higienistki szkolnej, asystentki pielęgniarstwa. W maju 1957r. została powołana na stanowisko dyrektorki Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa nr 6 w Warszawie. przy ul. Młynarskiej 16. W roku 1961 na bazie istniejącej Szkoły Pielęgniarstwa przy ul. Młynarskiej zorganizowała nowy typ szkoły  – liceum pielęgniarskie.

Janina Rau od 1949 do 1952 r. była członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Pielęgniarka Polska” Decyzją. Minister Zdrowia z sierpnia 1960 została powołana na stanowisko zastępcy Rzecznika Dobra Służby Zdrowia przy Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej w Warszawie.

W 1961 ze względu na zły stan zdrowia przeszła na emeryturę.

Zmarła 3 grudnia 1964 r. w Warszawie i została pochowana na Cmentarzu Bródnowskim, aleja 14-O

 

 

Opracowała : Grażyna Wysiadecka

na podstawie dokumentów CAPP przy ZG PTP

 

 

zaświadczenie  PCK z 23.VIII.1939 r.
zaświadczenie o zatrudnieniu z 4.I.1945 r.
zaświadczenie o ukończeniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa z 27.I.1947 r.
legitymacja odznaki honorowej PCK III stopnia

 

Legitymacja PCK
życiorys Janiny Rau-Olejniczakowskiej